YLL:n tärkeimpänä tehtävänä yhdessä Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n kanssa on kehittää jäsentensä palvelussuhteen ehtoja ja työolosuhteita. YLL ja OAJ valvovat voimassa olevien sopimusten ja lainsäädännön noudattamista työpaikoilla ja antavat jäsenilleen palkkaukseen ja työaikaan liittyvää neuvontaa.

YLL:n edistää yliopistoissa annettavaa opetusta ja niissä tehtävää tutkimustyötä, opetuksen ja tutkimuksen vapautta sekä yliopistolaitoksen jatkuvaa kehittämistä.

Tarkemmin voit lukea liiton tehtävästä ja tavoitteista kohdasta Edunvalvonta.

YLL kokous-15

Liitossa tehdään työtä yliopistojen opetuksen ja tutkimuksen edistämiseksi.

sv | fi | en