Tehtävä ja tavoitteet

YLL:n tärkeimpänä tehtävänä yhdessä Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n kanssa on kehittää jäsentensä palvelussuhteen ehtoja ja työolosuhteita. YLL ja OAJ valvovat voimassa olevien sopimusten ja lainsäädännön noudattamista työpaikoilla ja antavat jäsenilleen palkkaukseen ja työaikaan liittyvää neuvontaa.

YLL:n edistää yliopistoissa annettavaa opetusta ja niissä tehtävää tutkimustyötä, opetuksen ja tutkimuksen vapautta sekä yliopistolaitoksen jatkuvaa kehittämistä.

Tarkemmin voit lukea liiton tehtävästä ja tavoitteista kohdasta Edunvalvonta.

Liitossa tehdään työtä yliopistojen opetuksen ja tutkimuksen edistämiseksi.