Korkeakouluvision on tuettava yliopistojen koko henkilöstöä

Yliopistojen opetusalan liitto YLL haluaa kiinnittää huomiota yliopistoihin ja niiden henkilöstöön kohdistuviin ristiriitaisiin odotuksiin. Yliopistoilta odotetaan niin kansallisen osaamistason nostamista, kilpailukyvyn parantamista kuin työelämän vaatimuksiin vastaamista. Yliopistojen perusrahoitukseen ei ole tehty indeksikorotuksia, mikä estää uusien työntekijöiden palkkaamista ja lisää henkilöstön…

Lue lisää

Yliopistojen opetustehtäville tarvitaan urapolku

Koulutus ja tutkimus ovat yliopistojen kaksi toisiinsa lomittunutta päätehtävää. Opetuksen ja tutkimuksen korkeaa laatua tulee tukea kaikin mahdollisin tavoin. Tässä koulutustehtävään sitoutuneen henkilöstön kannustaminen urapolun avulla on vielä hyödyntämätön keino. Tutkimus on osa opetustehtävää YLL:n ja OAJ:n tavoitteena on pitkään…

Lue lisää

Yliopistokoulutuksen laatutekijöitä

Yliopistokoulutuksen laatua uhkaavat tehokkuuden ja taloudellisuuden ajaminen pedagogisesti perusteltujen opetusratkaisujen ohi: verkko-opetuksen käyttäminen säästämiskeinona, kontaktiopetuksen määrän vähentäminen, opetusryhmien koon suurentaminen ja omatoimisen opiskelun lisääminen. Nopean valmistumisen ylikorostaminen voi johtaa pinnalliseen, suorituskeskeiseen oppimiseen tai tarpeeseen keventää opintojen vaatimustasoa. Opintohallinnon tehtävien siirtyminen…

Lue lisää