Jäsenkysely

Hyvä jäsen! YLL toteuttaa helmikuussa jäsenkyselyn. Jäsenenä olet saanut kyselyn sähköpostiisi. Kyselyn tavoitteena tuottaa tietoa YLL:n jäsenten työsuhteisiin, toimenkuviin ja palkkaukseen liittyvää tietoa. Tietoa hyödynnetään YLL:n ja OAJ:n edunvalvontatyössä mm. neuvottelutavoitteita asetettaessa sekä sopimusneuvotteluissa.  

Lue lisää

Neuvottelutulos hyväksytty

Sopijaosapuolet ovat saavuttaneet yksimielisyyden palkkausjärjestelmän uudistamisesta. Palkkausjärjestelmän uudistamiseen käytetään 1.1.2019 lähtien 0,5 prosenttia ja 1.6.2019 lähtien 0,85 prosenttia. Tarkemmat tiedot palkkausjärjestelmästä samoin kuin sopimusteksti julkaistaan mahdollisimman pian. http://www.juko.fi/?x18668=1353469

Lue lisää
Korkeakouluvision On Tuettava Yliopistojen Koko Henkilöstöä

Korkeakouluvision on tuettava yliopistojen koko henkilöstöä

Yliopistojen opetusalan liitto YLL haluaa kiinnittää huomiota yliopistoihin ja niiden henkilöstöön kohdistuviin ristiriitaisiin odotuksiin. Yliopistoilta odotetaan niin kansallisen osaamistason nostamista, kilpailukyvyn parantamista kuin työelämän vaatimuksiin vastaamista. Yliopistojen perusrahoitukseen ei ole tehty indeksikorotuksia, mikä estää uusien työntekijöiden palkkaamista ja lisää henkilöstön…

Lue lisää
Yliopistojen Opetustehtäville Tarvitaan Urapolku

Yliopistojen opetustehtäville tarvitaan urapolku

Koulutus ja tutkimus ovat yliopistojen kaksi toisiinsa lomittunutta päätehtävää. Opetuksen ja tutkimuksen korkeaa laatua tulee tukea kaikin mahdollisin tavoin. Tässä koulutustehtävään sitoutuneen henkilöstön kannustaminen urapolun avulla on vielä hyödyntämätön keino. Tutkimus on osa opetustehtävää YLL:n ja OAJ:n tavoitteena on pitkään…

Lue lisää
Yliopistokoulutuksen Laatutekijöitä

Yliopistokoulutuksen laatutekijöitä

Yliopistokoulutuksen laatua uhkaavat tehokkuuden ja taloudellisuuden ajaminen pedagogisesti perusteltujen opetusratkaisujen ohi: verkko-opetuksen käyttäminen säästämiskeinona, kontaktiopetuksen määrän vähentäminen, opetusryhmien koon suurentaminen ja omatoimisen opiskelun lisääminen. Nopean valmistumisen ylikorostaminen voi johtaa pinnalliseen, suorituskeskeiseen oppimiseen tai tarpeeseen keventää opintojen vaatimustasoa. Opintohallinnon tehtävien siirtyminen…

Lue lisää