TIEDOTE 13.11.2015

Yliopistojen opetusalan liitto YLL palkitsi OAJ:n Yliopistopäivillä 13.11.2015 kaksi yliopisto-opetuksen kehittäjää. Stipendin saivat musiikin didaktiikan yliopistonlehtori Ari Poutiainen Helsingin yliopistosta ja tietojärjestelmätieteen lehtori Panu Moilanen Jyväskylän yliopistosta.

Poutiainen on kehittänyt luokan- ja lastentarhaopettajakoulutukseen kohdennetun kitarasäestyksen oppimateriaalikokonaisuuden ”Kaikki keikalle”. Opas, joka julkaistaan internetissä, sisältää auditiivisia säestysesimerkkejä ja harjoitteita, kirjallisen tietopaketin sekä kattavan luettelon lasten- ja koululauluohjelmistoa.

Moilasen hankkeessa on kehitetty maisterivaiheen alkuorientaation ja -ohjauksen työmuotoja siten, että ne tukevat myös opiskelijoita, jotka suorittavat opintojaan mobiilisti ja monipaikkaisesti. Ohjauksessa opiskelijat kohdataan yksilöinä. Toisaalta edistetään siteiden muodostumista opiskelijoiden välille ja tuetaan opintojen etenemistä edesauttavaa ryhmäytymistä.

YLL:n yliopisto-opetuksen kehittämisstipendejä haettiin tänä vuonna 14 hankkeelle eri yliopistoista ja eri tieteenaloilta. Hakemuksissa näkyi viimeaikainen yliopisto-opetuksen suunta. Opiskelijoille tarjotaan yksilöllisiä opiskelutapoja ja opiskelijan rooli on keskiössä. Tietotekniset ratkaisut mahdollistavat opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta. Samanaikaisesti opiskelijat tarvitsevat ohjausta opintojen suunnitteluun ja aikatauluttamiseen sekä tukea ja palautetta oppimisprosessinsa aikana. Opettajilta oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien luominen ja yksilöllinen ohjaus vaatii aikaa ja pedagogista asiantuntemusta.

Stipendit haluttiin kohdentaa opetusta kehittäville opettajille tunnustuksena tehdystä kehitystyöstä. Stipendillä YLL haluaa kohdistaa huomion yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön pedagogisen asiantuntemuksen merkitykseen yliopistokoulutuksen laadun kehittämisessä.

Lisätietoja: stipenditoimikunnan puheenjohtaja Kirsti Vainio (UEF, puh. 050 542 9253)

sv | fi | en