HAKUILMOITUS

Yliopistojen opetusalan liitto YLL julistaa haettavaksi stipendejä Yliopisto-opetuksen kehittämisrahastosta. 1 000–1 500 euron suuruisia stipendejä myönnetään 1–3 rahaston sääntöjen mukaan YLL:n jäsenille, jotka ovat kehittäneet aktiivisesti yliopisto-opetusta ja opetusmenetelmiä. Etusija on sellaisilla opetuksen kehittämishankkeilla, jotka eivät ole saaneet muuta rahoitusta.

Stipendien saajista päättää YLL:n hallitus ja ne jaetaan OAJ:n Yliopistopäivien yhteydessä Helsingissä 13.11.2015.

Hakemukset: Enintään kahden A4-liuskan mittainen vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi hankkeen tavoitteet, toteutus, aikataulu, tulokset, arviointi ja rahoitus. Lisäksi aikaisempaan kehittämistyöhön pohjautuvista hankkeista pyydetään kertomaan tausta ja yhteishankkeista muut kehittämistyöhön osallistuneet henkilöt. Hakemuksessa voi olla hanketta selventäviä liitteitä, kuten ulkopuolisten arvioita.

Hakuaika: Hakemukset tulee toimittaa 31.8.2015 mennessä sähköpostitse Kirsti Vainiolle kirsti.vainio@yll.fi

Lisätietoja: Kirsti Vainio, p. 050-5429253

sv | fi | en