OAJ:n valtuusto kokoontui Hämeenlinnan Aulangolla 19.–21.11. YLL:n edustajina olivat Erja Kosonen ja Vesa-Matti Sarenius ja varavaltuutettu Karita Katto.

Syysvaltuuston keskusteluja leimasi odotetusti koulutukseen kohdistuvat säästöt eri koulutusaloilla, mukaanlukien työttömyyskassan kohonneet jäsenmaksut. Säästöjä toiminnassa haetaan mutta hyvin maltillisesti. Akava-talon remontti on suunniteltu korjattavaksi järjestön säästöillä ilman lainarahaa mutta tämänhetkisillä matalilla lainakoroilla tätäkin kannattaa miettiä uudelleen ja talousosasto sai siihen valtuudet.

Mutta mukana oli perinteisesti myös koulutusalakohtaisia kuulumisia, jotka olivat uusi tuttavuus valtuustoensikertalaiselle Karitalle. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen tärkein viesti oli se, että koulutuksesta eri koulutusaloilla pystytään huolehtimaan vastuuntuntoisesti, jos siihen annetaan mahdollisuus eikä noita mahdollisuuksia viedä toteutetuin ja suunnitelluin leikkauksin meiltä pois. Lisärahoitusta ei tarvittaisi kovinkaan mittavasti mutta entisiä ei ole vara leikata, kuten nyt on koko koulutusrintamalta viety.

Valtuustonäkyvyytemme lähti hyvin liikkeelle jo ennen valtuustoa. Olimme keskenämme pohtineet yleiskeskustelussa esiinnostettavia asioita: tutkimus näkyviin, maisteritutkinto työhönmenotutkintona ja opettajakelpoisuuden perustutkintona. Näistä asioista olin Sepon kanssa viestinyt puheenjohtajallemme Ollille jo etukäteen. Valtuuston kokouksessa Olli kieltämättä yllätti ainakin minut. Mediatiedotteessa ja kokouksen aloituspuheenvuorossa, kuten muuallakin järjestön keskeiset toiminnan kohteeet ovat opetus, kasvatus ja tutkimus! Maisteritutkinto työhönmenotutkintona ja opettajakelpoisuuksien perusvaatimuksena on järjestön tavoitteissa ja toimintasuunnitelmassa edelleen.

Opettajankoulutuksen alueellisen kattavuuden varmistaminen yhtenä toimintasuunnitelman mittareista oli lopulta ainoa ryhmämme ponsiesitys, joka sai kannatusta ponsiesityksenä ja valiokuntakäsittelyssä ja hallituksessa meni sellaisenaan läpi.

Aidosti ja todella meitä valtuutettuja ja Seppoa työllistävä asia oli lukukausimaksuasia. Työskentelimme valtuustopäivien aikana YLL:n lausunnon kanssa ja saimme vähän yllättäenkin työllemme vahvaa tukea yliopistojen kansainvälistymisyhteistyön UniPID:n sivuilta.

Kolme päivää intensiivistä – tällä kertaa todella intensiivistä työtä opetti meille yllilläisille paljon. Meidän täytyy olla entistä huolellisempia ja valppaampia yliopistosektorin asioiden hoidosta edunvalvonnan eri tasoilla. Tässä on tukenamme yliopistoasiamiehemme Hanna Tanskanen OAJ:ssa. Erityisen tärkeää on jatkossakin meidän ylliläisten yliopistoasiantuntijoiden kuuleminen. Tähän perustuu OAJ:N yliopistosektorin edunvalvonta.

Valtuuston aikana keskustelimme järjestömmen puheenjohtaja Luukkaisen kanssa edunvalvonta-asioista laajemminkin. Lopputulos oli hyvä ja johtaa toivottavasti näkyvyytemme lisääntymiseen ja sitä kautta vaikutusmahdollisuuksiemme paranemiseen.

Terveisin

Erja Kosonen
YLL:n valtuustoryhmän pj OAJ:n valtuustossa

sv | fi | en