Julkaisut

Ulkomaanlehtoriyhdistyksen omia ja toimintaan liittyviä julkaisuja:

 • Suomen kielen ja kulttuurin lehtorit maailmalla: Ulkomaanlehtoriyhdistys 50 vuotta. Toim. Tiina Nahkola, Tanja Seppälä, Veera Suikkari ja Susanna Virtanen. Ulkomaanlehtoriyhdistys ry, Helsinki 2021.
 • Suomea pitkin palloa – Ulkomaanlehtoriyhdistyksen 40-vuotisjuhlakirja. Toim. Mai Frick ja Saija Merke. Ulkomaanlehtoriyhdistys ry, Helsinki 2011.
 • Suomeksi maailmalla. Kirjoituksia suomen kielen ja kulttuurin opettamisesta. Toim. Jyrki Kalliokoski ja Kirsti Siitonen. Castrenianumin toimitteita 44. Yliopistopaino, Helsinki 1993.
 • Senaatintorilta Orajärven Osuuskaupalle. Ulkomaanlehtorit todellisuuden tulkkina. Toim. Anna-Kaisa Koitto ja Marjut Vehkanen. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen julkaisuja. Turku 1995.
 • Kielisillan rakentajat. Katsaus ulkomaanlehtori- ja kurssitoimintaan ja toiminnan arviointi. Toim. Anna-Maija Raanamo ja Paula Tuomikoski. Opetusministeriö. Edita, Helsinki 1997.
 • Suolla suomea. Perustietoa maahanmuuttajien suomen kielen opettajille. Toim. Leena Nissilä, Heidi Vaarala ja Maisa Martin. ÄOL:n vuosikirja XLVII. Helsinki 2003.
 • Opettajana vieraalla maalla – opetuskulttuurien kohtaamisia. Toim. Sari Pöyhönen ja Kari Hiltula. Jyväskylän yliopisto 2006.
 • mm. Lection, Akavalaisen, Opettajan, ULPUn, Virkkeen, HS:n ja  Acatiimin artikkeleita
  UKANin arkistot
 • Karjalanpaistista kaksoiskonsonanttiin. Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla. Marjut Vehkanen (toim.). Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Cimo, Helsinki 2009.
 • Pertti Virtaranta ja Kari Tolvanen: Suomea ulkomailla. SKS Tietolipas 68. Helsinki 1971.
 • Vuoden 1973 ulkomaanlehtoritoimikunnan selvitys
 • Ulkomaanlehtorien neuvottelu- ja koulutuspäivien litterointi 1974
 • Vuoden 1986 ulkomaanlehtorityöryhmän muistio