Yleistä

Ulkomaanlehtori ry:n jäsen voi olla varsinainen jäsen tai kannattajajäsen.

Ulkomaanlehtoriyhdistys pyrkii valvomaan kaikkien jäsentensä etuja ja edistämään suomen kielen ja kulttuurin parissa työskentelevien asemaa. Yhdistys ei kuitenkaan voi vaikuttaa ulkomaalaisten työnantajien kanssa tehtyihin työsopimuksiin.

Ulkomaanlehtoriyhdistys käy työnantajan, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:n kanssa neuvotteluja palkkauksen ja työsopimusehtojen suhteen. Edunvalvonta tapahtuu yhteistyössä OAJ:n kanssa. Ulkomaanlehtorit ja vierailevat professorit ovat työsuhteisia eivätkä täten kuulu valtion yleisen virkaehtosopimuksen piiriin kuin ohjesäännössä ja työsopimuksissa mainituin osin. Työsuhteen ehdot on koottu ohjesääntöön.

Varsinainen jäsen on sekä yhdistyksen jäsen että OAJ:n jäsen. Ne Ulkomaanlehtoriyhdistyksen jäsenet, jotka ovat Yliopistojen opetusalan liitto YLL:n ja sitä kautta Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n jäseniä, ovat oikeutettuja jäsenetuihin ja edunvalvontaan. OAJ:öön kuuluvat jäsenet kuuluvat automaattisesti Opettajien työttömyyskassaan (johon voi liittyä myös erikseen). Varsinainen jäsen maksaa itse OAJ:n jäsenmaksun (OAJ toimittaa laskut) ja yhdistyksen jäsenmaksun.

Kannattajajäsen on vain yhdistyksen jäsen ja maksaa täten vain yhdistyksen vuosimaksun.

Yhdistyksen jäsenmaksu on 15 euroa ja se maksetaan lukuvuosittain. Sen voi maksaa yhdistyksen tilille: FI74 1031 3000 7783 78, viestikenttään tiedoksi jäsenen nimi.