Jäsenedut

Ulkomaanlehtoriyhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat myös YLL: ja OAJ:n jäseniä ja nauttivat niiden jäseneduista muutamin poikkeuksin; vapaa-ajan vakuutusetu ei koske ulkomailla asuvia ja työskenteleviä, vaikka olisikin kirjoilla Suomessa, eikä Opettaja- ja Acatiimi-lehtiä lähetetä ulkomaille.

Kaikki Ulkomaanlehtoriyhdistyksen jäsenet ovat oikeutettuja yhdistyksen myöntämään koulutustukeen. Jäsenet voivat hakea yhdistykseltä tukea, kun esimerkiksi haluavat osallistua ammattipätevyyttä lisäävään koulutukseen. Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään puheenjohtajalle, ja lopullisen päätöksen tuen myöntämisestä tekee johtokunta. Koulutustukea voi saada enintään 200 euroa.