Yhteistoiminta

Yhteistoiminnan tarkoitus

Yhteistoimintalain tarkoituksena on parantaa henkilöstön mahdollisuuksia osallistua yrityksen toiminnan kehittämiseen ja lisätä henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa heidän työtään, työolojaan ja asemaansa koskeviin päätöksiin. Näihin tavoitteisiin pyritään lain säännöksillä henkilöstön tietojensaantioikeudesta sekä määrittelemällä ne työtä, työyhteisöä ja muita työjärjestelyitä koskevat tilanteet, jotka tulee käsitellä yhteistoimintamenettelyssä.

Yhteistoiminnan tarkoituksena on myös tiivistää työnantajan, henkilöstön ja työvoimaviranomaisten yhteistoimintaa työntekijöiden aseman parantamiseksi ja heidän työllistymisensä tukemiseksi yrityksen toimintamuutosten yhteydessä. Yhteistoimintalaki määrittelee yhteistoiminnan vähimmäistason eli käytännössä yhteistoiminta voi olla paljon laajempaa ja monimuotoisempaa.

Yhteistoiminnan toteutuminen

Yhteistoiminnan toteutuminen työpaikalla tarkoittaa esimerkiksi aktiivista ja jatkuvaa vuorovaikutusta työnantajan ja henkilöstön sekä esimiesten ja työntekijöiden välillä. Vuorovaikutus voi toteutua kokouksissa, edustuksellisissa yhteistoimintaelimissä sekä yksikön toiminnan arkipäivässä. Yhteistoiminnan toteutuminen edellyttää avointa ja oikea-aikaista tietojen vaihtoa ja aitoa pyrkimystä yhteisymmärryksen löytämiseen.

Tärkeät pelisäännöt, jotka varmistavat yhteistoiminnan onnistumisen ja lainmukaisuuden ovat
• neuvottelualoite/-esitys ajoissa
• riittävä aika valmistautua
• käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot hyvissä ajoin ennen neuvottelua
• henkilöstöllä aloiteoikeus

Myös luottamusmiehet edistävät yhteistoimintaa työpaikoilla. Lue lisää kohdasta Edunvalvonta > Luottamusmiehet.

Työsuojelun yhteistoiminta

Työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteena on työpaikan turvallisuus ja työntekijöiden työhyvinvointi.  Voit  kääntyä oman yliopistosi työsuojeluvaltuutetun puoleen missä tahansa asiassa, joka koskee työolojasi tai työhyvinvointiasi. Työsuojeluvaltuutetut ovat henkilöstön keskuudestaan valitsemia edustajia, joiden asema perustuu lainsäädäntöön ja sopimuksiin. Yliopistossa toimii aina myös työsuojelutoimikunta, jossa työnantajan ja henkilöstön edustajat käsittelevät ajankohtaisia työsuojeluun, työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyviä asioita.

Lue lisää Työturvallisuuskeskus TTK:n sivuilta.

Keskeinen lainsäädäntö: työturvallisuuslaki, laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta.