Työsuunnitelma

Työsuunnitelman merkitys

Työsuunnitelma on tärkeä monessa mielessä: se on dokumentti, jossa sovitaan vuosittaiseen työaikaan 1612 tuntia kuuluvat tehtävät. Kun työsuunnitelma on tehty, ei uusia tehtäväkokonaisuuksia voi antaa työsuunnitelmaa muuttamatta.

Työsuunnitelman tekeminen antaa turvaa ennakoimatonta kuormittumista vastaan. Kun työsuunnitelmaan merkityt tehtävät on tehty, on lukuvuoden työmäärä täyttynyt (yksittäinen kokous tai vastaava ei vielä kuitenkaan ole uusi tehtäväkokonaisuus).

Työsuunnitelmalla on myös yhteys palkkaan, sillä työsuunnitelmassa sovituista tehtävistä suoriutuminen heijastuu henkilökohtaisen palkanosan arviointiin.

Työsuunnitelman teko ja sen sisältö

Työsuunnitelmat on tehtävä ennen lukuvuoden alkua. Lähtökohtana on yksikön opetustoiminnan järjestäminen ja tehtävien tasapuolinen jakautuminen.

Yksittäisen työntekijän työsuunnitelmaan kirjataan työajan (1612 tuntia) jakautuminen opetukseen, tutkimustoimintaan ja muihin tehtäviin.

Vakiintuneen käytännön mukaan oman yksikön ja yliopiston hallinto- ja suunnittelutehtäviin (kokoukset, työryhmät, yksikön opetussuunnitelmatyö jne.) varataan 1612 tunnista 100 tuntia tarkemmin erittelemätöntä työaikaa.

Opetukseen varattava aika

Opetuksen määrää mitoitettaessa otetaan huomioon varsinaisen opetuksen lisäksi opetuksen vaatima valmistelutyö, esim. kirjallisuuteen tutustuminen ja oman alan seuraaminen, opetuksen sisällön tuottaminen ja pedagogisointi sekä oppimisympäristöjen rakentaminen. Lisäksi huomioidaan mm. arviointiin, ohjaukseen ja opiskelijaviestintään tarvittava aika.

Opetuspainotteisissa tehtävissä työsuunnitelmaan sisällytettävän kontaktiopetuksen enimmäistuntimäärä on lähtökohtaisesti 394 tuntia lukuvuodessa. Kontaktiopetuksen käsite ei ole yksiselitteinen, sillä opetus monimuotoistuu. Olennaista on kuitenkin, että kaikki työ lasketaan mukaan 1612 tuntiin ja että työsuunnitelma vastaa todellisuutta.

Lisää opetustuntikattojen soveltamisesta ja kontaktiopetuksen käsitteestä OAJ:n jäsensivuilla.

Opetus väitöskirjantekijän työsuunnitelmassa

Väitöskirjaa päätyökseen tekeviä koskee työehtosopimukseen kirjattu suositus, että opetukseen käytetään enintään 5 % vuosityöajasta (81 tuntia 1612 tunnista). Opetuksen tulee mahdollisuuksien mukaan liittyä henkilön omaan tutkimusalaan.