Työehtosopimus (TES)

Yliopistojen henkilöstön työsuhteen ehdoista määrätään Yliopistojen yleisessä työehtosopimuksessa (TES).

Yliopistojen työehtosopimusneuvotteluista vastaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö (JUKO), jonka suurin jäsenjärjestö OAJ on. Työehtosopimuksen löydät JUKOn sivuilta (ruotsi ja englanti Sivistystyönantajien sivulta).

Työehtosopimuksessa on sovittu muun muassa seuraavista asioista.

Työaika

Opetus- ja tutkimushenkilöstö on 1612 tunnin vuosittaisen kokonaistyöajan piirissä. Muu henkilöstö on säännöllisen työajan piirissä. Ks. tarkemmin kohdasta Työsuhde > Työaika.

Palkkausjärjestelmä

Yliopistoissa on käytössä YPJ-palkkausjärjestelmä, joka perustuu tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen. TES:stä löydät myös kuvauksen tehtävän vaativuuden arvioinnista. TES:n liitteistä löydät vaativuustasokartan sekä kuvauksen henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnista. Ks. tarkemmin kohdasta Työsuhde > Palkkausjärjestelmä.

Sairauspoissaolot

Sairausajan palkallinen jakso määräytyy työsuhteen keston perusteella. Taulukon ja sovellusesimerkkejä löydät TES:stä (3 luku 5 § Sairausajan palkallisen jakson pituus).