TOIMINTA

YLEISTÄ

Sääntöjensä mukaan Turun yliopiston opetusalan paikallisyhdistys ry. pyrkii edistämään jäsenistönsä asemaa ja toimintaedellytyksiä ajamalla heidän palkkauksellisia ja muita ammatillisia etujaan sekä edistämällä työssä jaksamista.

EDUNVALVONTA

Toimintavuoden 2022 keskeinen edunvalvontateema on jäsenkunnan aseman ja työskentelyedellytysten turvaaminen Turun yliopistossa. Lisäksi yhdistys seuraa opetustuntikattojen noudattamista, määräaikaisuuksia, tutkimusedellytysten toteutumista opetustehtävissä, opetusalan henkilöstön palkkakehitystä sekä tekijänoikeuksien määrittelemistä. Yhdistys pyrkii myös jatkuvasti aktivoimaan jäsenkuntaansa sekä rekrytoimaan uusia jäseniä.

Yhdistys osallistuu luottamusmiestoimintaan Turun yliopiston JUKO:laisten henkilöstöjärjestöjen kanssa ja ottaa tarpeen mukaan kantaa ja neuvottelee korkeakoulun hallinnon kanssa esille tulevista edunvalvontakysymyksistä sekä ylläpitää tarvittaessa lakkovalmiutta. Yhdistys osallistuu valtakunnalliseen edunvalvontaan lähettämällä edustajia YLL:n, OAJ:n ja JUKO:n koulutustilaisuuksiin.

Osana OAJ:n Varsinais-Suomen toimintaa Turun yliopiston opetusalan paikallisyhdistys ry. pyrkii edistämään opetushenkilöstön tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja tasa-arvoista palkkauspolitiikkaa.

JÄSENTOIMINTA

Yhdistys järjestää vuosittain koulutusta ajankohtaisissa aiheissa ja hyvinvointia tukevia virkistystilaisuuksia taloutensa sallimissa rajoissa. Tilaisuuksissa keskustellaan ajankohtaisista aiheista, informoidaan ammattiyhdistystoiminnasta ja kokoonnutaan vapaamuotoisesti.

TALOUS

Yhdistyksen talous perustuu YLL:n jäsenyhdistystukeen.