TYL:n puheenjohtajan tervehdyspuhe Turun yliopiston avajaisjuhlassa 6.9.2022


Puhe Turun yliopiston avajaisjuhlassa 6.9.2022
Henkilöstöjärjestöjen tervehdys
Turun yliopiston opetusalan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Riitta Koskimies


Hyvät yliopistoyhteisön jäsenet ja ystävät,

Olemme kahden pitkän vuoden jälkeen siirtymässä kampukselle. Paluuta aiempaan normaaliin ei ole. Uusi normaali on sitä, että osa toiminnasta ja kaikesta kommunikaatiosta on pysyvästi muuttunut monipaikkaiseksi ja digitaaliseksi.

Uskon, että tulevina vuosina vielä entistä tietoisemmin hyödynnämme opetuksessa digitaalisia työkaluja ja etäyhteyksiä. Samalla on entistä tietoisemmin pidettävä kiinni yliopistosta yhteisönä, jolla on oma tunnistettava kulttuuri, traditiot ja muut toimintatapansa sekä vahva sitoutuminen tieteelliseen ja eettiseen ajattelun ja keskustelun ylläpitämiseen yhteiskunnassa.

Yhteisö elää ja kehittyy vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutuksessa asiat saavat merkityksensä. Zoomissa pari talvea viettäneinä tiedämme sen rajoitukset muuhun kuin yksinkertaisen informaation välittämiseen. Se ei alustana toimi yhteisölliseen kehittämiseen, perehdyttämiseen, luovuuteen tai vaikkapa verkostojen luomiseen ja argumentoituihin uutta ymmärrystä luoviin keskusteluihin.

Monipaikkaisen työn ja opetuksen kehittämisen tulee jatkua. Mutta samalla kun usein käytännölliseen hyötyyn, tehokkuuteen ja helppouteen liittyvillä argumenteilla puolustetaan etätyötä, on luonnollisesti oltava tietoinen lähivuorovaikutuksen puutteen seurauksista niin yhteisön kuin yksilön kannalta.

Puhutaan paljon lähityöhön sopivista ja houkuttelevista tiloista. Puhuisin myös lähivuorovaikutukseen kutsuvasta kulttuurista ja ilmapiiristä.

Tunne siitä, että kuuluu joidenkin muiden ihmisten kanssa yhdessä johonkin, on onnellisen ja merkityksellisen elämän perusta. Tunne siitä, että mikä on sille yhteisölle ominaista, on minulle ominaista. Sen arvot, toiveet, tavoitteet, toimintatavat, kulttuuri ovat yhtä omieni kanssa. Nykykielessä käytetään paljon sanaa yhteisöllisyys. Minusta se on turhan passiivinen sana kuvaamaan sitä, että yhteenkuulumisen tunne on aktiivista ja jokaisen itse tuottamaa energiaa ja puhetta, jolla kaikki pidetään mukana.

Meille kaikille tänään täällä salissa on yhteistä tieteen puhuminen, tieteen arvojen puolustaminen. Opimme sen ehkä jo kotona, ehkä vuosien mittaan, on vahvistunut käsitys, että nämä ihmiset ovat kanssani samalla asialla. Kuulumisen tunne edellyttää vuorovaikutuksessa saatua sanallista ja sanaton rohkaisua siitä, että teet oikein, teet hyvin, edistyt ja menestyt, olemme iloisia, että olet täällä kanssamme. Tässä on meidän opettajien supervoima.

Lähivuorovaikutukseen kutsuvalla kampuksella on kiva ja turvallista olla, koska moninaisuus on toivottavaa ja yhdenvertaisuus suuressa arvossa. Siellä jokainen yhdessä, gemensamma, kantaa vastuuta siitä, että jokainen voi tuntea kuuluvansa mukaan.

Dear friends,

This autumn, we can’t tell too often to our students how valuable they are as learners of scientific thinking and newcomer of our community.

With the lack of adequate mental welfare services, this is a powerful way to build their identity and well-being. An empathetic and compassionate interaction with a young person can at best create an identity-strengthening experience for the young person.

Through a positive identity, a person has a reasonably clear idea of what he or she is capable of. Positive identity means also that you can tell to yourself that you don’t have to be good at everything. It means knowing that you are good at the things that fall within your scope. Based on that, it’s also possible to give value to other people for their skill and goals.

Hyvät tiedon ja ajattelun ammattilaiset,

Olen halunnut nostaa tähän puheeseen esiin, miten tärkeänä pidän sitä, että varaamme aikaa opiskelijoiden näkemiseen ja kasvokkaisen vuorovaikutuksen laatuun.  

Viestinnän tutkijat sanovat, että jokainen ihmisten välinen kohtaaminen muuttaa jokaista mukana ollutta.

Vaikka olen korostanut lähikohtaamisia kuulumisen ja identiteetin kautta, ei pidä tietenkään unohtaa, että vain lähivuorovaikutuksessa opiskelijat myös harjaantuvat kommunikoimaan osaamisensa eri yleisöjen kanssa.

Olemme menettäneet yliopiston ytimen, jos kadotamme tehokkuuden ja helppouden nimissä, yliopistoyhteisöön kuulumisen rakentumisen, tieteellisen tiedon puolustamiseen sitoutuneet keskustelijat ja tiedolla vaikuttamisen ja disinformaatiovaikuttamisen asiantuntijat.

Hyvää syksyn alkua kaikille. Vahvoja kohtaamisia, luokseen kutsuvalla kampuksella. Det är vår gemensamma sak.