Turun yliopiston uudistuttava sosiaalisesti kestävästi

Kuva: Turun yliopiston viestintä / Noora Mela


TYL:n kannanotto Turun yliopiston muutosneuvotteluihin

Turun yliopiston muutosneuvottelut starttaavat torstaina 17.11.2022 johdon ja henkilöstön edustajien kesken. Tavoite on hyvin selvä, talouden tasapainottaminen toteutetaan henkilöstökustannuksia vähentämällä.

Neuvotteluissa henkilöstöä edustavat pääluottamusmiehet ja työnantajaa käytännössä rehtori ja henkilöstöjohtaja. Me muut olemme dekaaneista tutkimusavustajiin järjestöjemme kautta esittämässä ja neuvottelemassa, miten vähennys tehdään. Toimeksianto talouden tasapainottamiseen on tullut hallitukselta, ja siellä myös lopulta hyväksytään tasapainottamissuunnitelma.

Turun yliopiston opetusalan henkilöstöä edustavat JUKO/OAJ:n luottamusmiehet. Turun yliopiston opetusalan paikallisyhdistyksen jäsenten takana on vahva valtakunnallinen JUKOn tukiryhmä ja valtakunnallisten liittojen OAJ:n ja YLL:n kokemus ja tuki.  Luottamusmiehemme ja neuvottelijamme ovat kokeneita ja jämäköitä, ja heillä on meidän kaikkien jäsenten tuki.

Neuvotteluprosessin alku tiistaina 15.11. saadun rehtorin tiedoksiannon myötä on kaikesta inhimillisestä surullisuudestaan huolimatta näyttäytynyt faktapohjaiselta ja tarkoin valmistellulta. Media ja some ovat heränneet, ja julkinen keskustelu on lähtenyt herättelemään sidosryhmiämme. Asioita esitetään kuin jo päätettyinä, mutta muistetaan itse, että neuvottelut alkavat vasta. Me itse teemme omia esityksiämme. Tuki työllemme on aina tarpeen. Parhaimmillaan tulemme näkemään läpinäkyvän, faktapohjaisen ja sosiaalisesti vastuullisen prosessin, jonka myötä kaikille organisaatioille välttämätön uudistuminen etenee pitkäjänteisen suunnitelman mukaan. Juustohöylä ei ole enää vuonna 2022 vaihtoehto.

Yliopistossa johtamisjärjestelmä muuttui vuoden 2010 yliopistolain uudistuksessa vahvasti keskitetyksi ja nojaa nyt aiempaa harvempiin johtajiin. Kokemuksemme mukaan menestyjiä ovat kuitenkin olleet ne yksiköt, joissa henkilöstö aidosti vaikuttaa ja osallistuu ja siten sitoutuu niin yhteisiin strategisiin tavoitteisiin kuin muutoskyvykkyyteen. Muutosneuvottelutilanteessa nämä yksiköt ovat muita edellä.

Vuoden 2022 alusta voimaan tulleen uuden yhteistoimintalain mukaisesti emme puhu yt-menettelystä vaan muutosneuvotteluista. Laki toi työpaikoille uuden jatkuvan vuoropuhelun käytännön ja tavoittelee siten parempaa vuorovaikutusta. Laki lisää myös henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia.

Muutosneuvotteluja käydään yksiköiden johdon aiemmin toimittamien faktojen ja suunnitelmien perusteella, mutta työntekijäjärjestöt tulevat esittämään työntekijöiden näkökulman asioihin. Tämä voi olla yllätys joissakin yksiköissä. Uuden lain sekä nykyaikaisten osallistavien johtamistapojen käyttöönoton kannalta kyseessä on varmasti yleisesti näytön paikka. Kun työntekijät otetaan avoimesti mukaan muutosprosessiin, he voivat sitoutua tuleviin ehkä suuriinkin muutoksiin. Henkilöstön ääni on merkittävä ja siksi sitä kuunnellaan ennen lopullisia päätöksiä.

– Omalta osaltamme haluamme rakentaa faktoihin perustuvan, läpinäkyvän ja sosiaalisen vastuullisuuden periaatteita noudattavan muutosprosessin, toteaa JUKO/OAJ varapääluottamusmies Sari Yrjänäinen.