Me olemme yliopisto
TYL:n kannanotto Turun yliopiston muutosneuvotteluihin

Turun yliopiston hallituksen 14.2.2023 tekemät päätökset tulevista säästöistä ja lisätulojen hankkimisesta herättävät ristiriitaisia ajatuksia. Henkilöstöjärjestöjen edustajat vastustivat irtisanomisia loppuun asti, ja tältä osin lopputulos on myönteinen; alun perin esillä olleilta isoilta irtisanomisilta vältyttiin, joskaan ei kaikilta.

Vastuu toimenpiteistä siirtyi tiedekunnille ja muille yksiköille, mikä jättää paljon työtä ja yksityiskohtien läpikäyntiä yliopistoyhteisölle. Muutosten onnistunut läpikäynti edellyttää hyvää esimiestyötä ja vastuullista johtamista tiedekuntien ylimmältä johdolta.

Yliopiston yksiköt ovat nyt laajasti muutoksen edessä. Minkälainen työilmapiiri meillä on jatkossa, riippuu koko henkilöstön asenteesta ja yhteistyökyvystä. Olemme sen edessä, että vieressä voi olla kollega, jonka elämäntyöllä ei ole jatkoa. Se ei poista päivääkään hänen työnsä arvosta. Yliopiston tehtävä on edelleen tarjota korkealaatuista tutkimukseen perustuvaa opetusta – se on yliopiston perusta.

Merkittävä ja huolestuttava valtakunnallinen kehitysnäkymä liittyy keskikokoisen kaupungin päätökseen ottaa vastatakseen yliopisto-opetuksen kustannuksista. Onko tämä alku laajenevalle trendille, ja mitä kaikkea tästä seuraa, esimerkiksi tässä tapauksessa opettajankoulutuksen jatkuvuudelle?

Henkilöstön edustajat tekivät pääluottamusmiesten johdolla hyvää ja perusteellista työtä hyvässä yhteishengessä, mistä suurkiitos heille. Pääliittojen tuki oli iso apu koko prosessin ajan.

Suurin työ on nyt edessä yksiköissä. Nyt on aika ottaa henkilöstö mukaan aitoon dialogiin, jossa avoimesti pohditaan niin tulojen lisäämiseen kuin säästämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Yhdistyksen, luottamusmiestemme ja liiton tuki ja osaaminen on jäsenten käytössä, ole yhteydessä epäröimättä!

#meolemmeyliopisto