LUOTTAMUSMIESJÄRJESTELMÄ

Akavaan kuuluvien liittojen jäseniä edustavat työpaikalla JUKO:n eli Julkisalan koulutettujen luottamusmiehet. JUKO on Akavan neuvottelujärjestö.

JUKO vastaa työehtoehtosopimusneuvotteluista yliopistojen työntekijöiden puolesta ja antaa OAJ:n lisäksi luottamusmieskoulutusta.

Voit olla yhteydessä keneen tahansa JUKO:laiseen luottamusmieheen, kun tarvitset neuvontaa työsuhteen ehtoihin liittyvässä asiassa (työaika, palkkaus, työtilojen järjestelyt jne.).

Työn kuormittavuuteen, työskentelyolosuhteisiin ja epäasialliseen kohteluun ja liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä myös yliopistosi työsuojeluvaltuutettuun.