LUOTTAMUSMIESJÄRJESTELMÄ

Akavaan kuuluvien liittojen jäseniä edustavat työpaikalla JUKO:n eli Julkisalan koulutettujen luottamusmiehet. JUKO on Akavan neuvottelujärjestö.

JUKO vastaa työehtoehtosopimusneuvotteluista yliopistojen työntekijöiden puolesta ja antaa OAJ:n lisäksi luottamusmieskoulutusta.

Voit olla yhteydessä keneen tahansa JUKO:laiseen luottamusmieheen, kun tarvitset neuvontaa työsuhteen ehtoihin liittyvässä asiassa (työaika, palkkaus, työtilojen järjestelyt jne.).

Työn kuormittavuuteen, työskentelyolosuhteisiin ja epäasialliseen kohteluun ja liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä myös yliopistosi työsuojeluvaltuutettuun, Outi Niemiseen (outi.nieminen@utu.fi).