Tampereen yliopiston opetusalan yhdistyksen hallitus (lokakuu) 2019-2020

Hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet muotoa:
etunimi.sukunimi(at)tuni.fi

Puheenjohtaja
Mika Mattila
Matematiikka / ITC

Varapuheenjohtaja
Auli Kulkki-Nieminen
Journalistinen suomen kieli / ITC

Sihteeri
Katriina Veikkolainen
Suomen kieli / Kielikeskus

Talousasiat
Janne Kauhanen
Matematiikka / ITC

Tiedottaja ja jäsenasioiden hoitaja
Elina Nurminen
Suomen kieli / Kielikeskus

Jenni Hakanen
Suomen kieli / Kielikeskus

Aulikki Hyrskykari
Tietojenkäsittelyoppi/ ITC

Karita Katto
Ruotsin kieli / Kielikeskus

Maarit Piipponen
Englantilainen filologia / ITC

Kaisu Rättyä
Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka / EDU

fi