YLL OCH OAJ

YLL är ett till OAJ anslutet riksomfattande förbund på universitetssektorn. Medlemmarna i YLL är också medlemmar i OAJ, som är den största medlemsorganisationen i Akava och i Akavas förhandlingsorganisation FOSU (Offentliga sektorns utbildade).

YLL:s och OAJ:s målsättningar i universitetspolitiken är sammanfallande. OAJ utövar direkt påverkan på beslutsfattarna och den riksomfattande universitetspolitiken och ansvarar för den intressebevakning som anknyter till villkoren för yll-iternas anställningsförhållanden.

OAJ:s jurister samt specialsakkunnig för arbetsmarknads-, högskole- och forskningspolitik står till YLL:s medlemmars och förtroendemäns förfogande.

OAJ ordnar årligen de riksomfattande Universitetsdagarna, i vilka alla medlemmar inbjuds att delta. Medlemmar med intresse för organisationsverksamhet är välkomna med.

OAJ utbildar exempelvis för förtroendemanna- och föreningsverksamhet.