UPPGIFT OCH MÅLSÄTTNINGAR

YLL:s viktigaste uppgift är att tillsammans med Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ utveckla arbetsvillkoren i medlemmarnas anställningsförhållanden. YLL och OAJ övervakar att gällande avtal och lagstiftning följs på arbetsplatserna och ger sina medlemmar rådgivning angående avlöningen och arbetstiden.

YLL befrämjar den undervisning som ges vid universiteten och det forskningsarbete som bedrivs vid dem, undervisningens och forskningens frihet samt ett fortsatt utvecklande av universitetsväsendet.

Du kan läsa närmare om förbundets uppgift och målsättningar vid punkten Intressebevakning.

Liitossa tehdään työtä yliopistojen opetuksen ja tutkimuksen edistämiseksi.