Registerbeskrivning

Uppgifter om webbplatsen

Hantering av personuppgifter

YLL har förbundit sig att skydda användarnas personliga integritet och personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

YLL samlar inte in uppgifter med hjälp av vilka enskilda användare kan identifieras.

Allmän statistik om användningen av webbplatsen samlas in och används vid utvecklingen av webbtjänsterna. Sådan information är

• nedladdade sidor
• tidpunkt
• webbläsare och operativsystem

På sidorna fins en länk till blanketten för anslutning som medlem, som leder till Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ:s webbplats. YLL har inte personmedlemmar, utan personmedlemskapet är alltid ett medlemskap i OAJ och medlemsregistret upprätthålls av OAJ.

Sociala tillägg

På webbplatsen finns länkar och förbindelser till utomstående webbplatser och s.k. sociala tillägg (t.ex. sociala insticksprogram i Facebook). Insticksprogram som tillhandahålls på en utomstående webbplats laddas upp från den webbplatsens egen server. Webbplatsen sänder ingen information om användaren via de sociala tilläggen.
När det gäller tjänster som en utomstående part erbjuder på webbplatsen eller program som förmedlas via en utomstående part tillämpas den partens användarvillkor och andra villkor.

Ytterligare information om webbplatsen yll.fi

Ordförande Santeri Palviainen
e-post: santeri.palviainen@oulu.fi