VARFÖR ANSLUTA SIG TILL YLL?

Fackförbundet har förhandlat fram ett kollektivavtal, som garanterar dig en viss lön och en maximal arbetsmängd när du börjar arbeta vid ett universitet.

Förtroendemännen på din arbetsplats övervakar att kollektivavtalet följs. Fackförbundet erbjuder sin medlemmar förutom förtroendemannatjänsterna också rådgivning och aktuella information om sådant som berör din yrkeskår.

YLL har en lång erfarenhet av och gedigen sakkunskap om undervisningsuppgifternas intressebevakning.

YLL håller den universitetspolitiska diskussionen vid liv inom universiteten och även i vidare bemärkelse i samhället, exempelvis om universitetens finansiering och utvecklandet av högskolesystemet.

YLL arbetar för att utveckla välmåendet i arbetet i synnerhet i universitetens undervisnings- och forskningsuppgifter samt ur synvinkeln för dem som arbetar i uppgifter i undervisningsförvaltningen.

Att höra till YLL knyter dig fast samman med universitetssamfundet, ger möjligheter till nätverksbildning och stärker den universitetsanknutna akademiska yrkesidentiteten.

Som medlem i YLL hör du till Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, som bevakar sina samtliga medlemmars intressen och är en av landets centrala utbildningspolitiska påverkare. För dig som arbetar på utbildningssektorn lönar det sig att genom YLL höra till Finlands enda takorganisation som bevakar lärarnas intressen.

Vid sidan av intressebevakningen får YLL:s och OAJ:s medlemmar flera värdefulla medlemsförmåner, bl.a. medlemskap i Lärarnas arbetslöshetskassa och ett omfattande försäkringspaket.