MEDLEMSFÖRMÅNER

Som medlem i YLL hör du till Lärarnas arbetslöshetskassa och omfattas av det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet. Till ditt förfogande står också de tjänster som FOSUs förtroendemän tillhandahåller på arbetsplatsen.

Som medlemsförmåner i YLL får du

 • Akavas rabatter
 • A-lomats förmåner
 • medlemstidningen Acatiimi sex gånger per år; tidningen ges ut tillsammans med Professorsförbundet och Forskarförbundet
 • möjlighet att delta i utbildnings- och rekreationsevenemang som ordnas av OAJ:s regionförening.

Förutom YLL:s medlemsförmåner får du också OAJ:s medlemsförmåner:

 • juridisk rådgivning i ärenden som berör anställnings- och tjänsteförhållanden
 • försäkringsförmåner: försäkringsbolaget Turvas fritids rese- och olycksfallsförsäkringar. Se turva.fi/oaj, ditt försäkringsnummer finner du i ditt medlemskort.
 • medlemskortet är ett reseförsäkringskort och rabattkort hos Teboil
 • tidningen Opettaja
 • förmånlig årsbiljett till statens konstmuseer
 • OAJ:s semester-, rekreations- och kulturverksamhet
 • Holiday Club -semestrar, OAJ:s stugor, hotellrabatter, kryssningsrabatter

Akava-förbundens gemensamma utbud av medlemsförmåner ser du på sidan memberplus.fi. Registrera dig i tjänsten och se närmare upplysningar.