BLI MEDLEM

Medlemmar

Till YLL:s medlemmar hör lärare, forskare samt arbetstagare inom studieförvaltning och ledning, vilka verkar vid universiteten med varierande tjänstebenämningar. Gemensamt för dem alla är universitetsanknytningen.

Anslutning till YLL

Genom att ansluta dig till YLL ansluter du dig samtidigt till Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ.

Du kan ansluta dig som medlem genom att fylla i blanketten på nätet

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 1,15 % av bruttolönen. Medlemsavgiften är i sin helhet avdragbar i beskattningen, och beskattaren noterar den automatiskt utan särskild anmälan. Medlemsavgiften för den som är arbetslös eller har oavlönad ledighet är 8,50 euro/mån.

Om din medlemsavgift av ovan nämnda eller andra orsaker inte bärs upp av arbetsgivaren, begär om anvisningar om hur du själv betalar medlemsavgiften av OAJ:s medlemsregister (https://yhteydenotto.oaj.fi/)

Parallellt medlemskap

Vid sidan av medlemskapet i OAJ kan du om du så önskar behålla medlemskapet enligt din utbildningsexamen i ett annat fackförbund inom Akava. OAJ har avtal om parallell organisering med Finlands Ekonomförbund (SEFE), Ingenjörsförbundet och Teknikens Akademikerförbund (TEK).

OAJ är den enda fackorganisationen som sköter intressebevakningen på området undervisning och fostran, varför den primära fackorganisationen för dem som verkar på området i fall av parallellt medlemskap alltid är OAJ. Till det andra förbundet betalas ofta en nedsatt medlemsavgift.