AVGÅNG MED PENSION

När du ska avgå med pension, kontrollera följande saker i god tid.

Ta reda på vilken din egen arbetspensionsanstalt är. Du kan göra det t.ex. i tjänsten työeläke.fi. De flesta universitetsanställdas arbetspensionsanstalt är KEVA.

Kontrollera uppgifterna om dina anställningsförhållanden ur pensionsanstaltens register ca ett år före du går i pension. Kontrollera också din egen pensionsålder hos pensionsanstalten. Samtidigt kan du begära en uppskattning av pensionens belopp.

Sänd ca 2–3 månader före pensionen börjar din pensionsansökan till din arbetspensionsanstalt. Råd om ifyllandet ger din egen arbetspensionsanstalt eller FPA:s byrå. Efter detta kan du säga upp ditt arbetsförhållande. Uppsägningstiden är 1 månad, om arbetsförhållandet har fortgått över 5 år.

Klargör hos ditt eget universitet, om det räcker med en fritt formad anmälan om avgång med pension, t.ex. ”jag säger upp mitt anställningsförhållande till att avslutas 31.1.20XX för att avgå med pension 1.2.20XX”. Det är möjligt att ditt universitet förutsätter en uppsägningsanmälan till personalförvaltningens datasystem.

När pensionen börjar upphör OAJ:s försäkringar. Om du vill fortsätta Turvas reseförsäkring, sköt saken före pensionen börjar. Också i övrigt lönar det sig att ta kontakt med det egna försäkringsbolaget.

Meddela om din avgång med pension till din egen förening samt till OAJ:s medlemsregister. Du blir automatiskt medlem i Undervisningssektorns Seniororganisation OSJ rf. Medlemsavgiften är 30 e per år. OAJ betalar det första kalenderårets medlemsavgift på dina vägnar.