KALENDER

2021

januari

Styrelsens arbetsutskott 15.1.
Styrelse 22.1.

februari

Styrelsens arbetsutskott 12.2.
Styrelse 19.2.

mars

Seminarium för arbetsutskottet 4.–5.3
.Styrelse  19.3.

april

Styrelsens arbetsutskott 9.4.

Styrelse 16.4.

maj

Styrelse 21.5.
Bundsmöte 21.5.
Styrelsens arbetsutskott 31.5.

juni

Styrelse 11.6.

august

Styrelse 12.8. 
YLL-seminarium 13.-14.8.