OAJ SOM INTRESSEBEVAKARE

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ sköter sina YLL-medlemmars intressebevakning och är en stark påverkare på riksplanet både i utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. OAJ är den största medlemsorganisationen i AKAVA och FOSU.

OAJ deltar aktivt i diskussionen om universiteten och högskoleutbildningen samt vetenskapspolitiken och bedriver riksomfattande påverkningsarbete bl.a. för utvecklande av universiteten och för basfinansieringen. OAJ sörjer också för intressebevakningen vad gäller yll-iternas arbetsvillkor genom att förhandla om avtal och löner.

Vid OAJ:s byrå fungerar ett juristteam, som besvarar medlemmarnas frågor i rättsskyddsärenden. Du kan i alla intressebevakningsärenden ta kontakt med specialsakkunnig Hanna Tanskanen (tfn 020 7489 621).

Läs mera om OAJ:s intressebevakning och påverkan.