FÖRTROENDEMÄN

Vid universiteten representeras de anställda Akava-medlemmarna av förtroendemännen inom Akavas Förhandlingsorganisation för offentliga sektorns utbildade FOSU (JUKO). FOSU ansvarar för kollektivavtalsförhandlingarna och ger vid sidan av OAJ förtroendemannautbildning.

Du kan ta kontakt med vilken som helst FOSU-förtroendeman, när du behöver rådgivning om saker som gäller arbetsvillkoren (arbetstid, avlöning, ordnande av arbetsutrymmen, arbetets belastning osv.).

I ärenden som gäller osakligt bemötande kan du också ta kontakt med arbetarskyddsfullmäktigen vid ditt universitet.

FOSU:s förtroendemän och huvudförtroendemän (hfm) med bakgrund i YLL/OAJ

Aalto-universitetet
Sonja Kniiviläsonja.kniivila(at)aalto.fi
Helsingfors universitet
Juha Eskelinenjuha.eskelinen(at)helsinki.fi
Suvi Kotkavuorisuvi.kotkavuori(at)helsinki.fi
Christian Rink (hfm)christian.rink(at)helsinki.fi
Östra Finlands universitet
Sirja Möttönen (Joensuu)sirja.mottonen(at)uef.fi
Sanna Niskanen (Kuopio)sanna.niskanen(at)uef.fi
Jyväskylä universitet
Panu Moilanenpanu.moilanen(at)jyu.fi
Jaana Toomar (hfm)jaana.toomar(at)jyu.fi
Lapplands universitet
Marko Karhumarko.karhu(at)ulapland.fi
Uleåborgs universitet
Hannu M. Heikkinenhannu.m.heikkinen(at)oulu.fi
Svenska handelshögskolan
Åke Finne (hfm)ake.finne(at)hanken.fi
Konstuniversitetet
Stig Baumgartnerstig.baumgartner(at)uniarts.fi
Sara Leppänen (hfm)sara.m.leppanen(at)uniarts.fi
Tuuli Nilssontuuli-mariia.nilsson@uniarts.fi
Tammerfors universitet
Terhi Kaarakkaterhi.kaarakka(at)tuni.fi
Åbo universitet
Jouko Katajistojouko.katajisto(at)utu.fi
Eila Matikaineneila.matikainen(at)utu.fi
Sari Yrjänäinen (vhfm)sari.yrjanainen(at)utu.fi
Vasa universitet
Tiina Sorvalitiina.sorvali(at)uva.fi
Åbo akademi
Johan Werkelinjohan.werkelin(at)abo.fi