FÖRTROENDEMÄN

Vid universiteten representeras de anställda Akava-medlemmarna av förtroendemännen inom Akavas Förhandlingsorganisation för offentliga sektorns utbildade FOSU (JUKO). FOSU ansvarar för kollektivavtalsförhandlingarna och ger vid sidan av OAJ förtroendemannautbildning.

Du kan ta kontakt med vilken som helst FOSU-förtroendeman, när du behöver rådgivning om saker som gäller arbetsvillkoren (arbetstid, avlöning, ordnande av arbetsutrymmen, arbetets belastning osv.).

I ärenden som gäller osakligt bemötande kan du också ta kontakt med arbetarskyddsfullmäktigen vid ditt universitet.

FOSU:s förtroendemän och huvudförtroendemän (hfm) med bakgrund i YLL/OAJ

Aalto-universitetet, Högskolan för konst, design och arkitektur
Rasmus Vuorirasmus.vuori(at)aalto.fi
Helsingfors universitet
Juha Eskelinenjuha.eskelinen(at)helsinki.fi
Suvi Kotkavuorisuvi.kotkavuori(at)helsinki.fi
Christian Rinkchristian.rink(at)helsinki.fi
Seppo Sainio (hfm)seppo.sainio(at)helsinki.fi
Östra Finlands universitet
Kati Kasanen (Joensuu, Savonlinna)kati.kasanen(at)uef.fi
Jaana Veki (Kuopio)jaana.veki(at)uef.fi
Jyväskylä universitet
Erja Kosonen(hfm)erja.kosonen(at)jyu.fi
Panu Moilanenpanu.moilanen(at)jyu.fi
Jaana Toomarjaana.toomar(at)jyu.fi
Lapplands universitet
Marko Karhumarko.karhu(at)ulapland.fi
Uleåborgs universitet
Hannu M. Heikkinen (vhfm)hannu.m.heikkinen(at)oulu.fi
Pekka Tuiskupekka.tuisku(at)oulu.fi
Svenska handelshögskolan
Åke Finne (hfm)ake.finne(at)hanken.fi
Konstuniversitetet
Minna Orpana (hfm)minna.orpana(at)uniarts.fi
Hannu Apajalahtihannu.apajalahti(at)uniarts.fi
Tammerfors universitet
Terhi Kaarakkaterhi.kaarakka(at)tuni.fi
Katriina Veikkolainenkatriina.veikkolainen(at)tuni.fi
Åbo universitet
Juli-Anna Aerilajuli-anna.aerila(at)utu.fi
Jouko Katajistojouko.katajisto(at)utu.fi
Kristina Lindgren (vhfm)kristina.lindgren(at)utu.fi
Eila Matikaineneila.matikainen(at)utu.fi
Vasa universitet
Tiina Sorvalitiina.sorvali(at)uva.fi
Åbo akademi
Johan Werkelinjohan.werkelin(at)abo.fi