Vid universiteten representeras de anställda Akava-medlemmarna av förtroendemännen inom Akavas Förhandlingsorganisation för offentliga sektorns utbildade FOSU (JUKO). FOSU ansvarar för kollektivavtalsförhandlingarna och ger vid sidan av OAJ förtroendemannautbildning.

Du kan ta kontakt med vilken som helst FOSU-förtroendeman, när du behöver rådgivning om saker som gäller arbetsvillkoren (arbetstid, avlöning, ordnande av arbetsutrymmen, arbetets belastning osv.).

I ärenden som gäller osakligt bemötande kan du också ta kontakt med arbetarskyddsfullmäktigen vid ditt universitet.

FOSU:s förtroendemän och huvudförtroendemän (hfm) med bakgrund i YLL/OAJ

Aalto-universitetet, Högskolan för konst, design och arkitektur Rasmus Vuori rasmus.vuori(at)aalto.fi
Helsingfors universitet Juha Eskelinen juha.eskelinen(at)helsinki.fi
Ari Poutiainen ari.poutiainen(at)helsinki.fi
Suvi Punkkinen suvi.punkkinen(at)helsinki.fi
Inkeri Ruokonen (vhfm) inkeri.ruokonen(at)helsinki.fi
Seppo Sainio (hfm) seppo.sainio(at)helsinki.fi
Anita Virtanen anita.virtanen(at)helsinki.fi
Östra Finlands universitet Kati Kasanen (Joensuu, Savonlinna) kati.kasanen(at)uef.fi
Jaana Veki (Kuopio) jaana.veki(at)uef.fi
Jyväskylä universitet
Erja Kosonen (hfm) erja.kosonen(at)jyu.fi
Panu Moilanen panu.moilanen(at)jyu.fi
Jaana Toomar jaana.toomar(at)jyu.fi
Lapplands universitet Marko Karhu marko.karhu(at)ulapland.fi
Uleåborgs universitet Hannu M. Heikkinen (vhfm) hannu.m.heikkinen(at)oulu.fi
Pekka Tuisku pekka.tuisku(at)oulu.fi
Svenska handelshögskolan Åke Finne (hfm) ake.finne(at)hanken.fi
Konstuniversitetet Hannu Apajalahti
Minna Orpana (hfm)
hannu.apajalahti(at)uniarts.fi
minna.orpana(at)uniarts.fi
Tammerfors universitet Terhi Kaarakka
Katriina Veikkolainen
terhi.kaarakka(at)tuni.fi
katriina.veikkolainen@tuni.fi
Åbo universitet Juli-Anna Aerila juli-anna.aerila(at)utu.fi
Jouko Katajisto jouko.katajisto(at)utu.fi
Kristina Lindgren (vhfm) kristina.lindgren(at)utu.fi
Eila Matikainen eila.matikainen(at)utu.fi
Vasa universitet Tiina Sorvali tiina.sorvali(at)uva.fi
Åbo akademi Johan Werkelin johan.werkelin(at)abo.fi
sv | fi | en