Vid universiteten representeras de anställda Akava-medlemmarna av förtroendemännen inom Akavas Förhandlingsorganisation för offentliga sektorns utbildade FOSU (JUKO). FOSU ansvarar för kollektivavtalsförhandlingarna och ger vid sidan av OAJ förtroendemannautbildning.

Du kan ta kontakt med vilken som helst FOSU-förtroendeman, när du behöver rådgivning om saker som gäller arbetsvillkoren (arbetstid, avlöning, ordnande av arbetsutrymmen, arbetets belastning osv.).

I ärenden som gäller osakligt bemötande kan du också ta kontakt med arbetarskyddsfullmäktigen vid ditt universitet.

FOSU:s förtroendemän och huvudförtroendemän (hfm) med bakgrund i YLL/OAJ

Aalto-universitetet, Högskolan för konst, design och arkitektur Rasmus Vuori rasmus.vuori(at)aalto.fi
Helsingfors universitet Seppo Sainio (hfm) seppo.sainio(at)helsinki.fi
Juha Eskelinen juha.eskelinen(at)helsinki.fi
Ari Poutiainen ari.poutiainen(at)helsinki.fi
Anita Virtanen anita.virtanen(at)helsinki.fi
Suvi Punkkinen suvi.punkkinen(at)helsinki.fi
Inkeri Ruokonen inkeri.ruokonen(at)helsinki.fi
Östra Finlands universitet Kati Kasanen (Joensuu, Savonlinna) kati.kasanen(at)uef.fi
Jaana Veki (Kuopio) jaana.veki(at)uef.fi
Jyväskylä universitet
Erja Kosonen (hfm) erja.kosonen(at)jyu.fi
Panu Moilanen panu.moilanen(at)jyu.fi
Jaana Toomar jaana.toomar(at)jyu.fi
Lapplands universitet Marko Karhu marko.karhu(at)ulapland.fi
Villmanstrands tekniska universitet
Uleåborgs universitet Asko Pekkarinen (hfm) asko.pekkarinen(at)oulu.fi
Pekka Tuisku
Hannu M. Heikkinen
pekka.tuisku(at)oulu.fi
hannu.m.heikkinen(at)oulu.fi
Svenska handelshögskolan Åke Finne (hfm) ake.finne(at)hanken.fi
Konstuniversitetet Minna Orpana (hfm)
Hannu Apajalahti
minna.orpana(at)uniarts.fi
hannu.apajalahti(at)uniarts.fi
Tammerfors tekniska universitet Terhi Kaarakka terhi.kaarakka(at)tut.fi
Tammerfors universitet Seppo Saloranta (hfm) seppo.saloranta(at)uta.fi
Åbo universitet Jaana Mäki-Tuominen (hfm) jaana.maki-tuominen(at)utu.fi
Jouko Katajisto jouko.katajisto(at)utu.fi
Juli-Anna Aerila juli-anna.aerila(at)utu.fi
Kristina Lindgren kristina.lindgren(at)utu.fi
Vasa universitet Tiina Sorvali tiina.sorvali(at)uva.fi
Åbo akademi Mirkka Ali-Laurila (hfm)
Johan Werkelin
mirkka.ali-laurila(at)abo.fi
johan.werkelin(at)abo.fi
sv | fi | en