KOLLEKTIVAVTALET (KA)

Om arbetsvillkoren för arbetstagare vid universitet har avtalats i Allmänt kollektivavtal för universitet (KA).

För universitetens kollektivavtalsförhandlingar ansvarar Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade (FOSU), vars största medlemsorganisation OAJ är. Kollektivavtalet finner du på svenska och engelska på Bildningsarbetsgivarnas sidor, på finska på FOSUs sidor.

I kollektivavtalet har avtalats om bl.a. följande saker:

Arbetstid

Den årliga arbetstiden för undervisnings- och forskningspersonal är 1 612 timmar. Den övriga personalen omfattas av ordinarie arbetstid. Se närmare punkten Anställning > Arbetstid.

Lönesystem

Vid universiteten tillämpas YPJ-lönesystemet, som baserar sig på uppgiftens svårighetsgrad och den individuella arbetsinsatsen. I KA finner du också en beskrivning av värderingen av uppgiftens svårighetsgrad. I bilagorna till KA finner du en kravnivåkarta samt en beskrivning av värderingen av den individuella arbetsinsatsen. Se närmare punkten Anställning > Lönesystem.

Sjukfrånvaro

Tiden för vilken lön för sjuktid betalas bestäms enligt anställningens längd. En tabell och tillämpningsexempel finner du i KA (3 kapitlet 5 § Sjukfrånvaro med lön).