ARBETSTID

Undervisnings- och forskningspersonals totalsarbetstid

Den årliga arbetstiden för undervisnings- och forskningspersonal är 1 612 timmar. Enligt kollektivavtalet svarar arbetstagaren för sin egen arbetstid och att den används för uppgifter i arbetsplanen. I praktiken är du således själv ansvarig för att din arbetsplan uppfylls och för att planera tidsanvändningen.

De arbetstagare som omfattas av totalarbetstid omfattas inte av semesterlagen. Bestämmelserna om semester tillämpas endast i fråga om bestämning av semesterersättning.

Arbetena under läsåret ska planeras så, att det utöver de i arbetsplanen antecknade arbetena är möjligt att hålla tillräcklig oavbruten ledighet eller semester. Planeringen möjliggörs av att kollektivavtalet förpliktar till att göra upp arbetsplanen före läsåret inleds.

Mera på OAJ:s medlemssidor (på finska).

Den övriga personalens ordinarie arbetstid

Den ordinarie arbetstiden är i genomsnitt högst 7 timmar 15 minuter per dygn och 36 timmar 15 minuter per vecka. De som har ordinarie arbetstid omfattas av semesterlagen.

YLL uppmuntrar till att utveckla flexibla arbetstidsarrangemang. Universiteten har olika praxis beträffande distansarbete och räknande av restid som en del av arbetstiden samt t.ex. om användning av en arbetstidsbank. Om praxis vid ditt eget universitet får du information av din enhet eller av personalförvaltningen vid ditt universitet. I problemsituationer, vänd dig till din förtroendeman.