2019

januari

lö 26.1.2019
Styrelsens arbetsutskott

frelö 26.27.1.2019
Educa-mässan, Helsingfors

februari

fre 8.2.2019 kl. 12
Styrelsen

to–fre 7.–8.2.2019
FOSU förtroendemannadagar, Helsingfors

mars

to–fre 14.–15.3.2019
Styrelsens arbetsutskotts seminarium

fre 29.3.2019 kl. 10
Styrelsen och utbildningsdag för ordförende

april

fre 26.4.2019 kl. 12
Styrelsen

maj

ons–fre 8.10.5.2019
OAJ:s fullmäktigeförsamling

fre 17.5.2019 kl. 10
Styrelsen

fre 17.5.2019 kl. 13
Förbundsmöte

juni

Pedaforum 5.- 6.6.2019 i Helsingfors, varefter styrelse 6.-7.6.

juli

augusti

arbetsutskott to 15.8.2019 klo 14.
YLL-seminarium 16.8.2019 kl. 10-13
YLL:n 50-årsfest fre 16.8.2019 kl. 15

september

fre 13.9.2019 kl. 12
Styrelsen

oktober

fre 11.10.2019 kl. 10
Styrelsens arbetsutskott

fre 26.10.2019 kl. 10
Styrelsen och ordförandena

November

ons–fre 13.–15.11.2019
OAJ:s fullmäktigeförsamling

fre 29.11.2019 kl. 10
Styrelsens arbetsutskott

OAJ:s Universitetsdagar (datum okänt)

december

fre 13.12.2019 kl. 12
Styrelsen

sv | fi | en