Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL

lärarnas, forskarnas och undervisningsförvaltningspersonalens intressebevakare

YLL:s viktigaste uppgift är att tillsammans med Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ utveckla arbetsvillkoren i medlemmarnas anställningsförhållanden.