ORDFÖRANDENS SPALT

KALENDER

14.3.–27.3.2018
OAJ’s fullmäktigeval (e-röstning)

fre 23.3.2018
OAJ:s Högskoldagar, Helsingfors (universitet och yrkeshögskolorna)

mon–ti 9.–10.4.2018
OAJ:s förtroendemannadagar för universitetssektorn

fre 13.4.2018
Styrelsen