JÄSENISTÖ JA HALLITUS

Jäsenet toimivat eri nimikkeillä pääasiassa opetus- ja tutkimustehtävissä. Kaikkia yhdistävä tekijä on yliopiston opetuksen ja tutkimuksen piirissä työskentely tai näiden perustehtävien tukeminen.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 3 varsinaista jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitaan vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa helmimaaliskuussa.

Yliopistokollegiossa henkilöstöä edustaa kaudella 1.1.2018–31.12.2021 yhdistyksemme sihteeri Minna Sääskilahti.