TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä välisenä yhdyssiteenä, huolehtia heidän asemastaan ja taloudellisista eduistaan korkeakoulunopettajina sekä pyrkiä edistämään heidän mahdollisuuksiaan tehdä tieteellistä työtä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee kokouksia ja esitelmätilaisuuksia, laatii selvityksiä, tekee aloitteita, antaa lausuntoja sekä harjoittaa valistus- ja suhdetoimintaa.

Yhdistys järjestää myös jäsentilaisuuksia ajankohtaisista asioista sekä virkistys- ja kulttuuriohjelmaa. Myös OAJ:n alueyhdistys järjestää jäsenille koulutus- ja virkistystilaisuuksia; jäseniä rohkaistaan käyttämään hyväkseen näitä mahdollisuuksia.

Yhdistyksellä on suora yhteys valtakunnalliseen edunvalvontaan Yliopistojen opetusalan liitto YLL:n sekä Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n kautta. Tiedonvaihto eri yliopistojen opettajien ja tutkijoiden välillä on suoraa ja yhdistys vaikuttaa YLL:n korkeakoulupoliittisiin kantoihin. OAJ:n vaikuttamistoiminnan ja edunvalvonnan kautta edistetään ylliläisten jäsenten näkemyksiä.