Otteita hallitusohjelmasta 27.5.2015

Vuorotteluvapaajärjestelmän ehtoja tiukennetaan muuttamalla se syyperusteiseksi ja/tai muuttamalla työhistoriaehtoa. Mikäli hallituksen ja työelämän osapuolten toimet työpanoksen lisäämiseksi eivät osoittaudu riittäviksi, vuorotteluvapaajärjestelmästä luovutaan kokonaan.

Nopeutetaan siirtymistä työelämään: otetaan käyttöön kolmas lukukausi korkeakouluissa.

Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi: selkeytetään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten profiloitumista ja työnjakoa sekä lisätään yhteistyötä. Kootaan osaaminen kansainvälisesti kilpailukykyisiksi keskittymiksi.

Maahanmuuttopolitiikka: otetaan käyttöön lukukausimaksut EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille ja kannustetaan valmistuneita jäämään Suomeen töihin esimerkiksi verovähennysoikeudella.

Otteita hallitusohjelman liitteestä

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen indeksikorotusten jäädyttäminen.

Leikataan Suomen akatemian avustusvaltuuksia 10 milj. eurolla 2016 lukien.

Parannetaan alemman korkeakoulututkinnon työelämälähtöisyyttä. Tavoitteena on, että merkittävä osa opiskelijoista siirtyisi työelämään jo kandidaatintutkinnolla. Päivitetään kelpoisuusehtoja.

Tiivistetään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä tukipalveluissa, kirjastoissa ja kielikoulutuksessa. Edellyttää yliopistolain muutosta rahoituksen tason ja kielikoulutuksen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisjärjestämisen osalta.

Luovutaan Helsingin yliopistolle ja Itä-Suomen yliopistolle korvamerkitystä rahoituksesta, joka vastaa niiden apteekkiliikkeen harjoittamisesta saadun tulon perusteella maksettua yhteisöveroa ja apteekkimaksua.

Muutosta vastaavasti ollaan jo aiempien päätösten mukaisesti luopumassa Aalto-yliopiston lisärahasta, joka on linjattu siirrettäväksi kaikkien yliopistojen kilpailtavaksi vuoteen 2020 mennessä.

Koko ohjelma löytyy 27.5.2015 osoitteesta http://valtioneuvosto.fi/etusivu.

sv | fi | en