Diaarinro: OKM/26/592/2015

LAUSUNTO

Yliopistojen opetusalan liitto YLL kiittää mahdollisuudesta lausua ORCID-tunnisteen käyttöönotosta Suomessa ja lausuu seuraavaa. Tällä hetkellä tutkijoiden identifioinnin käytännöt ovat hajanaisia ja tutkijoiden erottaminen toisistaan henkilöiden nimien perusteella on ongelmallista. Samannimisiä henkilöitä on kansainvälisessä tutkimuskentässä paljon ja nimet saatetaan ilmoittaa erilaisissa muodoissa.

ORCID kuvaa itseään voittoa tavoittelemattomaksi yhdistykseksi. Sitä ylläpidetään Yhdysvalloissa. Keskeiset ongelmat tämäntyyppisen tietokannan mahdollisessa käyttöön ottamisessa liittyvät henkilön tietoturvaan ja oikeuksiin yksityisyyden osalta. On hyvä, että OKM:n selvityksessä näitä riskejä on jo arvioitu.

Lähtökohtaisesti Suomessa toimivia työntekijöitä ei tule velvoittaa rekisteröitymään järjestelmiin, joita ylläpidetään Euroopan unionin lainsäädännön ulkopuolella. Kuten selvityksen yleisissä suosituksissa on todettu, paras tapa edistää tunnisteen käyttöönottoa on tarjota tutkijalle mahdollisuus luoda tunnisteensa itse. Halutessaan tutkija voi antaa kotiorganisaatiolleen luvan lukea tietojaan ORCIDista. YLL korostaa, että tutkijalla täytyy säilyä vapaus luoda tunnus niin halutessaan.

Mikäli yliopistolla olisi mahdollisuus lukea henkilön tunnistetietoja ORCIDista, olisi siitä käytävä yliopistossa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut. Yhteistoiminnassa olisi käsiteltävä muun muassa tietojen käyttötarkoitus sekä se, kuka tietoja käsittelee. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada tietää, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan. Selkeintä olisikin, että OKM määrittelisi rekisterin mahdollisen käyttötarkoituksen suomalaisissa yliopistoissa. Käyttötarkoitus liittynee tutkimustiedon jakeluun ja näkyvyyteen eri tietokannoissa.

Mikäli tunnisteen käyttöönottamisesta päätetään, keskeistä on kattava tiedottaminen työntekijöiden oikeuksista sekä vapaaehtoisuudesta rekisteröityä palveluun. Tunnisteen käyttöönotosta olisi myös pyydettävä lausunto tietosuojavaltuutetulta.

sv | fi | en