Pääluottamusmies: Erja Kosonen, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, erja.kosonen(at)jyu.fi,
Varapääluottamusmies:

Luottamusmies: Jaana Toomar, kieli- ja viestintätieteiden laitos, jaana.toomar(at)jyu.fi, varaluottamusmies Juha Merikoski, fysiikan laitos, juha.t.merikoski(at)jyu.fi

Luottamusmies: Panu Moilanen, ITK, panu.moilanen(at)jyu.fi, varaluottamusmies Ulla Maija Valleala, OKL, ulla.valleala(at)jyu.fi

Yt-lain mukaiset opetushenkilökunnan edustajat

  • Erja Kosonen, varalla Juha Merikoski (yliopisto)
  • Erja Kosonen (humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk)
  • Pasi Ikonen (kasvatustieteiden ja psykologian tdk)
  • Pekka Lumela (liikuntatieteellinen tdk)
  • Juha Merikoski, varalla Rose Matilainen (matemaattis-luonnontieteellinen tdk)
  • Kirsi Westerholm (kielikeskus)
  • Panu Moilanen (informaatioteknologian tiedekunta)
  • Kirsi Sauren (avoin yliopisto)
sv | fi | en