Pääluottamusmies: Erja Kosonen, musiikin laitos, erja.kosonen(a)jyu.fi ,
Varapääluottamusmies:

Luottamusmies: Jaana Toomar, kielten ja viestinnän laitos, jaana.toomar@jyu.fi, varalla Juha Merikoski, fysiikan laitos, juha.t.merikoski@jyu.fi

Luottamusmies: Panu Moilanen, ITK, panu.moilane@jyu.fi, varalla Ulla Maija Valleala, OKL, ulla.valleal@jyu.fi

Yt-lain mukaiset opetushenkilökunnan edustajat

  • Erja Kosonen, varalla Juha Merikoski (yliopisto)
  • Erja Kosonen (humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk)
  • Pasi Ikonen (kasvatustieteiden ja psykologian tdk)
  • Pekka Lumela (liikuntatieteellinen tdk)
  • Juha Merikoski, varalla Rose Matilainen (matemaattis-luonnontieteellinen tdk)
  • Kirsi Westerholm (kielikeskus)
  • Panu Moilanen (informaatioteknologian tiedekunta)
  • Kirsi Sauren (avoin yliopisto)
sv | fi | en