VUOSIKOKOUS

Yhdistyksemme vuosikokous pidettiin maaliskuussa 2024.

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUKAINEN VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta
 6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi kalenterivuodeksi
 8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot kuluvaksi kalenterivuodeksi
 9. Määrätään jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi
 10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi
 11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
 12. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavaksi toimikaudeksi
 13. Valitaan edustajat ja varaedustajat yhdistyksen sääntöjen 1 § :ssä mainittujen yhdistysten kokouksiin (YLL:n liittokokous, OAJ Keski-Suomen vuosikokous)
 14. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa