HALLITUKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen hallitus kokoontuu lukukausien aikana noin kerran kuukaudessa. Jos haluat saada jonkin asian yhdistyksemme hallituksen käsiteltäväksi, ota yhteyttä johonkuhun yhdistyksemme hallituksen jäsenistä. Hallituksen jäsenten nimet löydät valikosta Yhdistys => Hallitus ja heidän yhteystietonsa yliopiston yhteystietohausta.