HALLITUKSEN KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJAT

Yhdistyksen hallitus kokoontuu lukukausien aikana noin kerran kuukaudessa. Jos haluat saada jonkin asian yhdistyksemme hallituksen käsiteltäväksi, ota yhteyttä johonkuhun yhdistyksemme hallituksen jäsenistä. Hallituksen jäsenten nimet löydät valikosta Yhdistys => Hallitus ja heidän yhteystietonsa yliopiston yhteystietohausta.