YHDISTYS

JYLL ry on perustettu 3.1.1970. Tällä hetkellä se on jäsenmäärältään Suomen suurin yliopistojen opetusalan paikallisyhdisys. Kiitos siitä kuuluu yhdistykseemme liittyneille jäsenille!

Yhdistys toimii ensisijaisesti Jyväskylän yliopiston sekä opetus- ja tutkimushenkilöstön että opintohallinnon asiantuntijoiden edunvalvojana. Yhdistyksen tarkoituksena on mm.

  • jäsentensä oikeudellisen aseman turvaaminen,
  • jäsentensä taloudellisen ja sosiaalisen aseman sekä heidän työolosuhteidensa parantaminen,
  • yliopistossa annettavan opetuksen ja opintohallinnon arvostuksen lisääminen,
  • tutkimusperustaisen opetuksen turvaaminen realististen työsuunnitelmien myötä,
  • opetuksen ja tutkimuksen vapauden valvominen sekä yliopiston jatkuva kehittäminen jäsenistönsä edun mukaisesti,
  • jäsenistönsä ammattitaidon kehittämismahdollisuuksien edistäminen,
  • jäsentensä ammatillisten ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien edistäminen,
  • hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistäminen opetusalalla toimivien keskuudessa ja
  • opetusalalla toimivien työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden edistäminen.