KUTSU

Yhdistyksemme vuosikokous pidetään torstaina xx.2.2019 alkaen klo 16.00 Ruusupuistossa, salissa XX.

ESITYSLISTA

Kokousmateriaali toimitetaan jäsenille sähköpostitse

 1. Kokouksen järjestäytyminen
 2. Esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta, tilinpäätös ja toiminnan-tarkastajan kertomus
 3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja niistä toimista, joihin toiminnantarkastajan lausunto mahdollisesti antaa aihetta
 4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 5. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus kuluvalle tilikaudelle
 6. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
 7. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 8. Valitaan 3-8 hallituksen jäsentä sekä varajäsenet, jos kokous niin päättää
 9. Valitaan kuluvalle tilikaudelle toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
 10. Valitaan edustajat Yliopistojen opetusalan liitto YLL:n kokouksiin
 11. Valitaan edustajat OAJ Keski-Suomen kokouksiin
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Tervetuloa

Yhdistyksen hallitus

 

sv | fi | en