LUOTTAMUSMIESTEN YHTEYSTIEDOT

Jukolainen pääluottamusmies Jyväskylän yliopistossa: Erja Kosonen, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, erja.kosonen(at)jyu.fi,
Jukolainen varapääluottamusmies Jyväskylän yliopistossa: Matti Leppäniemi, kauppakorkeakoulu, matti.leppaniemi(at)jyu.fi

Luottamusmiehet

  • Jaana Toomar, kieli- ja viestintätieteiden laitos, jaana.toomar(at)jyu.fi, varaluottamusmies Juha Merikoski, fysiikan laitos, juha.t.merikoski(at)jyu.fi
  • Panu Moilanen, ITK, panu.moilanen(at)jyu.fi, varaluottamusmies Tiina Nyyssönen, koulutuspalvelut,  tiina.m.nyyssonen(at)jyu.fi