LUOTTAMUSMIEHET

Pääluottamusmies: Erja Kosonen, musiikin laitos, erja.kosonen(a)jyu.fi ,
Varapääluottamusmies:

Luottamusmies: Jaana Toomar, kielten ja viestinnän laitos, jaana.toomar@jyu.fi, varalla Juha Merikoski, fysiikan laitos, juha.t.merikoski@jyu.fi

Luottamusmies: Panu Moilanen, ITK, panu.moilane@jyu.fi, varalla Ulla Maija Valleala, OKL, ulla.valleal@jyu.fi