TOIMINTA

Itä-Suomen yliopiston opetusalan paikallisyhdistys ry on opetus- ja tutkimustehtävissä ja niihin liittyvissä tehtävissä toimivien, yliopistossa työskentelevien ammatillinen yhdistys. Sen toiminta-alueena on Itä-Suomen yliopisto ja syksystä 2018 lähtien sen kaksi kampusta: Joensuu ja Kuopio. Savonlinnan kampuksen opettajankoulutus siirrettiin Joensuuhun kevätlukukauden 2018 päätyttyä.

Itä-Suomen yliopiston opetusalan paikallisyhdistys ry valvoo jäsentensä etuja. Toiminnallaan yhdistys edistää jäsenten mahdollisuuksia hoitaa opetustehtäviä, tehdä tieteellistä työtä sekä osallistua ja vaikuttaa aktiivisesti akateemisen yhteisön toimintaan.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia

 1. jäsenten oikeudellisen aseman turvaamiseksi, yleisen taloudellisen ja sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantamiseksi,
 2. jäsenten ammatillisten ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi,
 3. opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi Itä-Suomen yliopistossa,
 4. hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi Itä-Suomen yliopistossa,
 5. jäsentensä hyvinvoinnin ja työssä viihtymisen edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. valvoo ja hoitaa paikallisessa neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoiminnassa jäsentensä etuja,
 2. tukee liiton neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoimintaa,
 3. tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja,
 4. järjestää kokouksia, esitelmä- ja luentotilaisuuksia sekä järjestökoulutustilaisuuksia,
 5. huolehtii tiedotustoiminnasta jäsenille ja muusta sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä,
 6. voi toimittaa ja levittää ammattiyhdistystoimintaa sekä opetusta ja tutkimusta käsitteleviä julkaisuja,
 7. voi järjestää jäsenilleen virkistystoimintaa,
 8. voi kantaa jäsenmaksuja ja voi suorittaa varojen keräystä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia toimintaansa varten irtainta omaisuutta.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukukausien aikana kesäkuukaudet poislukien. Sääntöjen mukainen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Myös OAJ:n alueyhdistys järjestää jäsenille koulutus- ja virkistystilaisuuksia.

Yhdistyksellä on suora yhteys valtakunnalliseen edunvalvontaan Yliopistojen opetusalan liitto YLL:n sekä Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n kautta. Tiedonvaihto eri yliopistojen opettajien ja tutkijoiden välillä on suoraa ja yhdistys vaikuttaa YLL:n korkeakoulupoliittisiin kantoihin. OAJ:n vaikuttamistoiminnan ja edunvalvonnan kautta edistetään ylliläisten jäsenten näkemyksiä.

Yhteyshenkilöverkoston kautta saat myös halutessasi tietoa yhdistyksestä ja jäsenyydestä. Ks. sivu Yhteystiedot > Yhteyshenkilöt