TERVETULOA MUKAAN!

Tässä paikallisyhdistyksemme toimijoilta poimintoja, joissa he esittelevät itsensä ja kertovat, miksi ovat yhdistyksen toiminnassa mukana.

Ota yhteyttä, tule sinäkin mukaan!

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)uef.fi. Paikallisyhdistyksellämme on myös Facebook-sivut, https://www.facebook.com/UEFYLL.

Päivi Kammonen:

”Moi! Toimin puheviestinnän lehtorina kielikeskuksessa Joensuun kampuksella. Ammattiyhdistystoimintaan lähdin kollegan innostamana mukaan, kun siihen tuntui nyt olevan elämässä sopiva tilanne. Haluan omalta osaltani olla mukana vaikuttamassa ja edistämässä yhteistä hyvää. Työhyvinvointi, työssä jaksamisen tukeminen ja edunvalvonta samoin kuin opettajuuden ja pedagogisen osaamisen arvostaminen ja tunnustaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä teemoja. Yhdessä olemme vahvempia!”

Kati Kasanen:

”Hei kaikki kollegat! Toimin yliopistonlehtorina psykologian oppiaineessa Joensuun kampuksella, ja tällä hetkellä myös 50% verkko- ja monimuotopedagogiikan fasilitaattorin tehtävissä molemmilla kampuksilla, kaikkia opettajia toimissani tukien. Ammattiyhdistystoimintaa olen aina pitänyt monella tapaa tärkeänä. Tärkeys näyttäytyy myös siinä, että olen JUKO:n luottamusmies. Opetusalan yhdistys on itselleni merkityksellinen yhteisten asioiden pohdiskelun forum. Näen toiminnan keskeisenä opetuspainotteisissa tehtävissä olevien aseman ja arvostuksen parantamiseksi yliopistosektorilla. Pitäkäämme osaamistamme, asiantuntemustamme ja hyvinvointiamme yhdessä esillä!”

Mari Suonio:

”Olen yliopisto-opettajana/ yhteistyöopintojen koordinaattorina yhteiskuntatieteiden laitoksella. Paikallisyhdistyksen toiminnassa olen ollut muutaman vuoden mukana, ja vuodesta 2020 alkaen puheenjohtajana. Yhteisten asioiden ajaminen ja erityisesti yliopistosektorin opetuksen asiat valtakunnallisesti myös ovat itselle tärkeitä. Ammattijärjestötoiminta on sellaista, millaiseksi me jäsenet sen teemme, joten tervetuloa kaikki aktiivisesti mukaan toimintaan.” 

Susanna Kohonen:

”Toimin kielikeskuksella englannin yliopistonlehtorina. Minulla meni pitkään, että lähdin aktiivisemmin mukaan paikallisyhdistyksen toimintaan. Olen kuitenkin iloinen siitä, että lähdin. Yhteisten aiheiden edistäminen järjestötasolla ja edunvalvonta on minusta tärkeää ja kaiken lisäksi vahvistaa työhyvinvointia. Opin koko ajan uutta!”

Marja Kuittinen:

”Työskentelen yliopiston kirjastossa tietoasiantuntijana, jonka toimenkuvaan kuuluu mm. opettaminen kirjaston tarjoamilla jatko-opintokursseilla. Yhdistyksen toiminnassa olen ollut mukana vuodesta 2008, jolloin työskentelin yliopistonlehtorina. Lähdin mukaan, koska kaipasin vertaistukea opetuskollegoilta. Tukea olen saanut monella eri tavalla ja toiminta on ollut hyvin antoisaa. Suosittelen lämpimästi!”

Katja Suvanto:

”Moi! Toimin akateemisen englannin opettajana kielikeskuksessa Joensuun kampuksella. Työhyvinvointiteema on ollut minulle aina tärkeä, ja olenkin esimerkiksi toiminut ISYY:ssä tuutorointisihteerinä työskennellessäni luottamus- ja työsuojeluvaltuutettuna. Yliopiston henkilökunnan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja ennaltaehkäisevien työterveystoimien vahvistaminen ovat sellaisia teemoja, joita ainakin haluan ajaa eteenpäin tässä uudessa tehtävässäni YLL:n hallituksessa.” 

Jaana Veki:

”Työskentelen yliopisto-opettajana Farmasian laitoksella ja opetan eri oppiaineita kuten lääkkeenvalmistus, mikrobiologia, lääkehoito ja farmaseuttinen kemia. Toimin yhdeksän vuotta JUKO:n luottausmiehenä, mikä oli hyvin antoisa kokemus. Jäsenyhdistyksen (hallituksen) jäsenenä pääsee tutustumaan eri alojen opettajiin ja vaikuttamaan edunvalvontaan.  Lisäksi on mahdollista osallistua OAJ:n ja YLL:n valtakunnallisin tapahtumiin (OAJ:n yliopistopäivät ja YLL:n kesäseminaari).”