TIEDOTE 3.11.2015
HETI JULKAISTAVISSA

Opetusministerin avoin kirje yliopistojen johdolle 27.10.2015 on herättänyt yliopistoväen kertomaan lukuisin kannanotoin työstään ja sitoutumisestaan yliopistojen tehtäviin.

Opetusministeri nostaa kirjeensä alussa esiin osaamisen vahvistamisen ja kansan sivistystason nostamisen. Ministeriö vastaa haasteeseen leikkaamalla tältä työltä resursseja mutta odottaa kompensaatiota rakenteellisin uudistuksin, joita se edellyttää yliopistojen johdon tekevän.

Yliopistojen opetusalan liitto YLL haluaa muistuttaa opettajien, tutkijoiden ja muun henkilöstön keskeisestä roolista uudistusten toteuttajina.

Opetus- ja tutkimushenkilöstö on sitoutunut työhönsä ja tuloksen tekemiseen. Yliopistotyöhön suhtaudutaan intohimolla. Oman tieteenalan edistämiseen osallistutaan usein työaikaa tuijottamatta. Tutkimustulokset syntyvät tyypillisesti työpäivän iltojen, viikonloppujen, jopa loma-ajalla puurtamisen seurauksena. Vaatimus kiristää entisestään tahtia herättää tunteen siitä, että yliopistolaisten arkea ei tunneta eikä ymmärretä.

Hallituksen arvovalintojen seurauksena tehdyt leikkaukset koulutuksesta ja tutkimuksesta ovat johtaneet yliopistoissa yt-neuvottelujen kierteeseen, joiden yhteydessä monet yliopistolaiset tulevat menettämään työnsä. Rahoituksen leikkaamisen yhteydessä ei yliopistojen tehtäviä tai tavoitteita kuitenkaan ole karsittu. Henkilöstö on äärimmäisen kuormittunut. Opetettavien ryhmien määriä on lisätty ja ryhmäkokoja kasvatettu, verkko-opetusta ja joustavia opiskelun muotoja kehitetty ilman, että syntyvää lisätyötä on huomioitu.

Leikkausten vaikutuksia yliopistojen toimintaan voidaan jo ennakoida. Tukihenkilöstöön kohdistuvat vähennykset johtavat opettajien ja tutkijoiden hallinnollisten tehtävien ja erilaisten silpputöiden lisääntymiseen. Opetushenkilöstön opetusmääriä nostetaan resurssipulan seurauksena, jolloin opetuksen ja tutkimuksen yhteys, yliopistotyön perusta, rapautuu. Yliopisto-opetuksen laatu on suuressa määrin kiinnittynyt opiskelijat kohtaavien opettajien mahdollisuuksiin olla mukana uusimman tutkimuksen tekemisessä.

Leikkauspäätösten yhteydessä henkilöstö kaipaa lisävaatimusten sijaan motivointia ja sitouttamista. Esimerkiksi opettajien urapolun edistäminen olisi tervetullut signaali opetusministeriltä aikana, jolloin opettajien vähäinen tutkimusaika on kutistumassa entisestään.

Katkeamaton, vuosia jatkunut rakenteellisten uudistusten sarja ja yliopistojen demokratian kaventaminen ovat uuvuttaneet henkilöstön. Viime vuosien lukuisat reformit on tehty ilman pitkän aikavälin suunnitelmaa. Henkilöstö on toteuttanut näitä uudistuksia perustehtävänsä ohessa.

Rakenteellinen kehittäminen ja tutkimuksen strateginen ohjaaminen ovat ministeriön agendan keskiössä myös tulevaisuudessa. YLL haluaa muistuttaa, että yliopistojen toimintojen ydin on vapaa perustutkimus ja laadukkaan koulutuksen tarjoaminen. Kaikissa tilanteissa on turvattava henkilöstön mahdollisuus keskittyä perustehtäviin. Työrauhalla ja mahdollisuudella keskittyä omiin ydintehtäviin on merkitystä yliopistotyön tuottavuudelle.

YLL vaatiikin, että henkilöstölle on varattava työaikaa edessä olevien uudistusten toteuttamiseen. Parhaiten henkilöstö sitoutetaan uudistuksiin ottamalla se aidosti mukaan päätösten valmisteluun.

Mahdollisten profilointipäätösten yhteydessä on kiinnitettävä erityisesti huomiota nykyisen henkilöstön työpaikkojen turvaamiseen eikä tehtävä oppiaineiden ns. poisvalintoja irtisanomisten kautta. Yliopistojen vahvuusalueita kartoitettaessa oma merkityksensä on myös oppiaineiden kirjon ja rikkaan tutkimusperinteen säilyttämisellä. Tässä yliopistoyhteisön äänen kuuluminen on äärimmäisen tärkeää.

Lisätietoja: puheenjohtaja Seppo Sainio, puh. 040 86 55 479

sv | fi | en