Toiminta

Helsingin yliopiston opetusalan paikallisyhdistys HYL ry. (aiemmin Helsingin yliopiston lehtorit ry.)

Yhdistyksen säännöt.

HYL:n päätehtävä on jäsenten edunvalvonta. Sen mukaisesti yhdistys

—valvoo työehtosopimuksen, työsopimusten, työsopimus- ja yliopistolain sekä muiden palvelussuhteeseen vaikuttavien lakien noudattamista

—valvoo yliopiston määräaikaisuuksien laillisuutta

—valvoo asianmukaisten työ- ja sosiaalitilojen ylläpitämistä opetuspaikoissa

—osallistuu henkisen ja fyysisen työsuojelun edistämiseen

—valvoo palkkauksellisen tasa-arvon toteutumista

—tehostaa yhteistyötä yliopiston muiden akavalaisten ammattijärjestöjen kanssa

—tiedottaa edunvalvojana uusien sopimusten ja palvelussuhteeseen vaikuttavien lakien

vaikutuksesta opetus- ja tutkimushenkilöstön työhön.

Hyl ry toimii aktiivisesti yhteistyössä Pääkaupunkiseudun OAJ:n alueyhdistyksen, PSYLL:n, YLL:n ja OAJ:n ja JUKO:n kanssa sen puolesta, että henkilöstön asema ja palvelussuhteen edut turvataan uudessa yliopistossa. Edunvalvonnassa luottamusmiehet ovat keskeisessä asemassa.

Yhdistys

  1. valvoo yliopistojen työehtosopimuksen ja lakien oikeanlaista soveltamista yliopistossa
  2. vaikuttaa yliopistossa siihen, että uutta palkkausjärjestelmää sovelletaan oikein yhdistyksemme jäsenten edut huomioiden, eivätkä eri jäsenryhmät eriarvoistu esim. nimikkeen, tieteenalan tai tehtävän painotuksen perusteella
  3. valvoo nimikkeiden oikeaa käyttöä kaikilla tasoilla
  4. pyrkii avaamaan opettajanuramallin ja edistämään opetus- ja tutkimusuralla etenemistä kaikilla portailla
  5. valvoo kokonaistyöajan noudattamista laitoksilla: kokonaistyöaikaan pitää voida sisällyttää tutkimusta, ja muu kirjallinen toiminta, esim. oppikirjojen kirjoittaminen, pitää kuulua kokonaistyöajan piiriin sekä jatkuvasti lisääntyvät opetuksen suunnittelutehtävät, ohjaus- ja neuvontapalvelut ja hallintotehtävät on otettava nykyistä paremmin huomioon
  6. valvoo hallinnollisten toimenpiteiden ja säästötoimenpiteiden vaikutuksia työskentelyolosuhteisiin ja -edellytyksiin
  7. vaikuttaa erilaisiin uudistuksiin valmisteluvaiheessa
  8. valvomaan opetus- ja tutkimushenkilöstön etuja ja parantamaan luottamusmiesten toimintaedellytyksiä ja työajankäytöstä sopimista paikallisessa sopimisessa Helsingin yliopistossa;
  9. pitää esillä yliopisto-opetuksen asemaa ja laadun kehittämistä.

HYL edistää opetus- ja tutkimushenkilöstön yhteistyötä toimimalla aktiivisesti PSYLL:ssä ja sen kautta OAJ:n alueyhdistyksessä pääkaupunkiseudulla, YLL:ssä valtakunnallisesti sekä OAJ:n erilaisissa ryhmissä ja elimissä.

Yhdistys käyttää kaikkia mahdollisia väyliä tehdäkseen opetustyötä ja sen vaativuutta tunnetuksi yliopistossa ja yhteiskunnassa laajemminkin pyrkiessään pitkällä tähtäimellä turvaamaan asianmukaiset palvelussuhteen ehdot.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi HYL tehostaa toimintaansa:

—Aktivoi jäsenistöä ja jatkaa uusien jäsenten hankintaa ja lisäämällä yhteysopettajaverkoston toimintaa ja yhteistyötä.

—Järjestää sääntömääräisen vuosikokouksen lisäksi tulevaisuusseminaarin ja tarvittaessa muitakin tilaisuuksia erityisesti yhteistyössä PSYLL:n ja Pääkaupunkiseudun OAJ:n alueyhdistyksen kanssa.

—Järjestää Helsingin yliopistossa jäsen- ja tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista edunvalvontaa koskevista asioista.

—Kehittää ja monipuolistaa jäsenviestintää.

—Yhdistyksen hallitus kokoontuu säännöllisin väliajoin. Kokouksista ilmoitetaan jäsenille yhteisellä postituslistalla. Hallituksen kokoukset ovat kaikille jäsenille avoimia.

—Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys antaa lausuntoja oman yliopistonsa opetusta, tutkimusta ja strategiaa koskevista asioista, osallistuu erilaisiin työryhmiin ja toimikuntiin, sekä pitää yhteyttä yliopiston henkilöstöjohtoon ja rehtoriin ja muihin yliopiston henkilöstö- ja opiskelijajärjestöihin.

—HYL ry järjestää myös jäsentilaisuuksia ajankohtaisista asioista sekä virkistys- ja kulttuuriohjelmaa.

—Myös OAJ:n alueyhdistys järjestää jäsenille koulutus- ja virkistystilaisuuksia.

Yhdistyksellä on suora yhteys valtakunnalliseen edunvalvontaan Yliopistojen opetusalan liitto YLL:n sekä Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n kautta. Tiedonvaihto eri yliopistojen opettajien ja tutkijoiden välillä on suoraa ja yhdistys vaikuttaa YLL:n korkeakoulupoliittisiin kantoihin. OAJ:n vaikuttamistoiminnan ja edunvalvonnan kautta edistetään ylliläisten jäsenten näkemyksiä.

Yhteyshenkilöverkoston kautta saat myös halutessasi tietoa yhdistyksestä ja jäsenyydestä. Ks. sivu Yhteystiedot > Yhteyshenkilöt