Vuosikokous ti 24.2.2015

KUTSU / KALLELSE / INVITATION

Yhdistyksemme vuosikokous pidetään tiistaina 24.2. 2015 klo 17.30 Porthanian opettajain
kahviossa. TERVETULOA!

Vår förenings årsmöte hålls på tisdag den 24.2.2015 kl. 17.30 i  Porthanias lärarkafe.
VÄLKOMMEN!

Our association’s annual meeting will be held in the teachers’ cafe in the Porthania on
Tuesday, February 24th at 5.30 p.m. 2015 WELCOME!

HELSINGIN YLIOPISTON LEHTORIT RY
HELSINGFORS UNIVERSITETS LEKTORER R.F.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 24.2.2015 klo 17.30
PORTHANIAN OPETTAJIEN KAHVIO

ESITYSLISTA
(liitetiedostoina tutustumista varten toimintakertomus vuodelta 2014 ja
toimintasuunnitelma vuodelle 2015)

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja
ääntenlaskijan  valinta

4. Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014

5. Toiminnantarkastuskertomus, tilien vahvistaminen ja vastuuvapauden
myöntäminen hallitukselle

6. Yhdistyksen talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015

7. Jäsenmaksu

8. Yhdistyksen hallituksen vaali (6 + 6) +asiantuntijajäsenet

9. Toiminnantarkastajien vaali (2 varsinaista ja 2 varalle)

10. Yhdistyksen edustajan ja varaedustajan valinta YLL:n liittokokoukseen.

11. Muut mahdolliset asiat

12. Kokouksen päättäminen