Vuosikokouksen pöytäkirja 2018

HELSINGIN YLIOPISTON LEHTORIT RY
HELSINGFORS UNIVERSITETS LEKTORER R.F.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 27.02.2018 klo 17.00
Porthania, opettajain kahvio

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Inkeri Ruokonen avasi kokouksen klo 17.10.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja
ääntenlaskijan valinta
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Sainio ja sihteeriksi valittiin Inkeri Ruokonen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kauko Komulainen ja Jari-Matti Vuorio, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4. Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2017
Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2017. Toimintakertomus on luettavissa yhdistyksen www-sivuilta: http://yll.fi/helsinki/hallituksen-kokoukset-ja-poytakirjat/

5. Tilintarkastuskertomus, tilien vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle Käsiteltiin toiminnantarkastuskertomus, vahvistettiin tilit ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.

6. Yhdistyksen talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018. Toimintasuunnitelma on luettavissa yhdistyksen www-sivuilla.

7. Jäsenmaksu
Päätettiin, ettei yhdistys peri erillistä jäsenmaksua.

8. Yhdistyksen hallituksen valinta (6 + 6)
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Juha Eskelinen, Kauko Komulainen, Ari Poutiainen, Suvi Kotkavuori, Sari Päivärinne, Inkeri Ruokonen ja sekä varajäseniksi Liisa Hakala, Anna-Leena Koivusalo, Elina Kontu, Seppo Sainio, Anita Virtanen ja Jari-Matti Vuorio sekä asiantuntijajäseneksi hallituksen kokouksiin päätettiin kutsua Normaalikoulujen lehtoriedustaja Anne Ainoa ja varalle Marja Martikainen. Lisäksi päätettiin, että Maanpuolustuskorkeakoulun asiantuntijajäsenet voivat osallistua hallituksen kokouksiin, kun käsitellään heille tärkeää asiaa, tai kun he haluavat informoida hallitusta jostakin. Sovittiin, että Inkeri Ruokonen toimii uuden hallituksen ensimmäisen kokouksen kokoonkutsujana. Luottamusmiehet ja jäsenkunta ovat tervetulleita hallituksen kokoukseen.

9. Toiminnantarkastajien valinta (2+1)
Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Jaana Jokinen ja Elise Miettinen, varalle ja Eeva-Leena Onnismaa.

10. Yhdistyksen edustajan ja varaedustajan valinta YLL:n liittokokouksiin sekä mahdollisiin ylimääräisiin liittokokouksiin.
Valtuutetaan hallitus valitsemaan YLL:n liittokokousedustajat.

11. Muut mahdolliset asiat/tiedoksi
OAJ:n järjestörakenteen uudistaminen. OAJ:n valtuusto on päättänyt linjaukset, jotka toimivat suosituksina. Järjestörakenteessa HYL työnantajakohtaisena yhdistyksenä voi hakea paikallisyhdistyksen asemaa. OAJ maksaa paikallisyhdistykselle toiminta-avustusta.
OAJ:n kanssa on sovittu, että perustetaan YLL:n kanssa sääntötyöryhmä keväällä. Sääntöjen muutosasia jää päätettäväksi tulevassa HYL:n hallituksessa.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.

Vakuudeksi 27. helmikuuta 2018

kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri
Seppo Sainio Inkeri Ruokonen

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja
Kauko Komulainen Jari-Matti Vuorio