Vuosikokouksen pöytäkirja 2017

HELSINGIN YLIOPISTON LEHTORIT RY
HELSINGFORS UNIVERSITETS LEKTORER R.F.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 27.02.2017 klo 18.00
KIELIKESKUS, SH 206, FABIANINKATU 26

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Inkeri Ruokonen avasi kokouksen klo 18.05.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja
ääntenlaskijan valinta

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Sainio ja sihteeriksi valittiin Inkeri Ruokonen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Sihvonen ja Anna-Leena Koivusalo, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4. Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2016

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2016. Toimintakertomus on luettavissa yhdistyksen www-sivuilta: http://yll.fi/helsinki/hallituksen-kokoukset-ja-poytakirjat/

5. Tilintarkastuskertomus, tilien vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle Käsiteltiin toiminnantarkastuskertomus, vahvistettiin tilit ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.

6. Yhdistyksen talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma on luettavissa yhdistyksen www-sivuilla.

7. Jäsenmaksu

Päätettiin, ettei yhdistys peri erillistä jäsenmaksua.

8. Yhdistyksen hallituksen valinta (6 + 6)

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Juha Eskelinen, Kauko Komulainen, Sari Päivärinne, Ari Poutiainen, Suvi Punkkinen, Inkeri Ruokonen ja sekä varajäseniksi, Pia Mänttäri, Liisa Hakala, Anna-Leena Koivusalo, Päivi Sihvonen, ja sekä asiantuntijajäseneksi hallituksen kokouksiin päätettiin kutsua Normaalikoulujen lehtoriedustaja Anne Ainoa ja varalle Marja Martikainen. Lisäksi päätettiin, että Maanpuolustuskorkeakoulun asiantuntijajäsenet voivat osallistua hallituksen kokouksiin, kun käsitellään heille tärkeää asiaa, tai kun he haluavat informoida hallitusta jostakin. Tällöin yhdistys maksaa asiantuntijan matkakulut. Sovittiin, että Inkeri Ruokonen toimii uuden hallituksen ensimmäisen kokouksen kokoonkutsujana. Luottamusmiehet ja jäsenkunta ovat tervetulleita hallituksen kokoukseen.

9. Toiminnantarkastajien valinta (2 varsinaista ja 2 varalle)

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Jaana Jokinen ja Elise Miettinen, varalle Hartmut Lenk ja AnitaVirtanen.

10. Yhdistyksen edustajan ja varaedustajan valinta YLL:n liittokokouksiin sekä mahdollisiin ylimääräisiin liittokokouksiin.

Valtuutetaan hallitus valitsemaan YLL:n liittokokousedustajat.

11. Muut mahdolliset asiat

OAJ:n järjestörakenteen uudistaminen. OAJ:n valtuusto on päättänyt linjaukset, jotka toimivat suosituksina. Järjestörakenteessa HYL työnantajakohtaisena yhdistyksenä voi hakea paikallisyhdistyksen asemaa. OAJ maksaa paikallisyhdistykselle toiminta-avustusta.

OAJ:n kanssa on sovittu, että perustetaan YLL:n kanssa sääntötyöryhmä keväällä. Sääntöjen muutosasia jää päätettäväksi tulevassa HYL:n hallituksessa.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.47.

Vakuudeksi 27. helmikuuta 2017

 

kokouksen puheenjohtaja                                              kokouksen sihteeri

Seppo Sainio                                                                  Inkeri Ruokonen

pöytäkirjantarkastaja                                                     pöytäkirjantarkastaja

Päivi Sihvonen                                                              Anna-Leena Koivusalo